Stefan George, dzięki uprzejmości edcon.ioStefan George jest założycielem i dyrektorem technicznym Gnosis, platformy rynku prognoz z siedzibą w Gibraltarze, zbudowanej na Ethereum. Gnosis jest drugą co do wielkości platformą rynku prognoz pod względem kapitalizacji rynkowej, zaraz za Augurem.

Po przejęciu zainteresowania kryptografią z „The Code Book” Simona Singha, Stefan zdał sobie sprawę, że jednym z najlepszych przypadków użycia blockchain były rynki prognoz. Początkowo zdecydował się budować na Bitcoinie. Jednak po jednej rozmowie z Joe Lubinem, współzałożycielem Ethereum, zespół był przekonany, że musi dokonać zmiany.

Gnosis buduje również zdecentralizowaną wymianę (DEX), DutchX, rozwiązywać problemy nieodłącznie związane zarówno z scentralizowanymi, jak i zdecentralizowanymi wymianami. Wykorzystując model handlu w stylu aukcji, DutchX eliminuje nieuczciwą przewagę górników znaną jako „front-running” i umożliwia bardziej sprawiedliwe mechanizmy wykrywania cen.

Stefan był członkiem panelu poświęconego zdecentralizowanym giełdom przy ul Szczyt płynności w tym także założyciele IDEX, Airswap, Ledger i innych. Po usłyszeniu o potencjale (i wadach) zdecentralizowanej wymiany, poczułem się zmuszony dowiedzieć się więcej.

Więc ciesz się tym czatem omawiającym bariery w przyjęciu DEX i strategię Gnosis w celu rozwiązania tych niedociągnięć.

Ten wywiad odbył się na szczycie Fluidity Summit na Brooklynie w Nowym Jorku. (Aby dowiedzieć się więcej o zdecentralizowanych giełdach, kliknij tutaj)

Co robicie w Gnosis?

Rozpoczęliśmy Gnosis, aby zbudować ramy rynku prognoz na bazie Ethereum. W ciągu ostatnich ośmiu miesięcy rozpoczęliśmy również prace nad zdecentralizowaną technologią wymiany. Powodem jest to, że rynki prognoz pozwalają na tworzenie nowych typów tokenów, a tokeny te mają określoną właściwość. W pewnym momencie w przyszłości miałyby określoną wartość, a wtedy ta wartość już się nie zmienia. Używamy terminu płatności warunkowe. Tymi tokenami można gdzieś skutecznie handlować, a obecnie nie ma dostępnej infrastruktury do tego.

Więc budujesz również DEX?

Tak, dlatego też pracujemy nad infrastrukturą, która umożliwia efektywny handel tokenami rynku predykcyjnego. Pierwsza próba polega na użyciu czegoś, co nazywasz „giełdą holenderską”, gdzie stosujemy model aukcji zbiorczych do zdecentralizowanej giełdy.

Jeśli chodzi o rynki prognoz, jaka jest główna różnica między Gnosis a Augur?

Myślę, że element rynków prognostycznych nie jest istotną częścią Augur czy Gnosis. To może być zaskakujące, ale moim zdaniem zasadniczo Augur bardziej przypomina firmę ubezpieczeniową. Augur pracuje nad zdecentralizowaną Oracle, która powinna być używana do rozwiązywania ich rynków predykcyjnych, ale ta Oracle może być również używana do wszelkiego rodzaju innych celów. Dlaczego to jest ubezpieczenie? Ponieważ najpierw zdecydujemy się na scentralizowaną Oracle, a scentralizowana Oracle będzie używana tylko jako zapasowa Oracle na wypadek, gdyby coś poszło nie tak.

Dlatego moim zdaniem korzystanie z tego rodzaju Oracle przypomina raczej ubezpieczenie na wypadek awarii zdecentralizowanego źródła informacji. W przypadku Gnozy to wcale nie jest nasza sprawa. Nie pracujemy nad rozwiązaniami Oracle. Cieszymy się, jeśli Augur odniesie sukces i stworzy funkcjonalną, działającą, zdecentralizowaną Oracle, która może być używana w ramach Gnosis i może być używana w ramach rynku prognoz Augur.

To nie ma znaczenia. Najważniejsze dla nas jest to, że framework Augur i framework Gnosis, oba tworzą nowe typy tokenów wyników rynku prognoz. Trzeba nimi handlować, więc pracujemy nad zdecentralizowaną wymianą, która jest specjalnie dostosowana do kupowania i sprzedawania tych żetonów wyników. To inna sprawa. Powiedziałbym, że Augur jest bardziej firmą ubezpieczeniową oferującą zdecentralizowane rozwiązanie Oracle. Gnosis to zdecentralizowana firma giełdowa oferująca technologię wymiany, która może ułatwić handel tokenami wyników rynku prognoz.

Jaka jest jedna rzecz, którą chcesz, aby ludzie zrozumieli na temat zdecentralizowanych giełd??

Przede wszystkim zrozumienie, dlaczego odniosą sukces lub dlaczego zastąpią scentralizowane giełdy głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma opieki i możesz pozwolić użytkownikowi na pełną kontrolę nad tym, czym handluje. Drugą jest to, że scentralizowane giełdy mają problem z tym, że są bardzo ograniczone w tym, co mogą wymienić, i zdecentralizowane giełdy, możesz wymienić dowolny rodzaj tokena.

Jeśli myślisz o Ethereum, to prawie codziennie wymieniane są nowe tokeny, ale prawie żadna scentralizowana giełda nie jest w stanie wymienić żadnej z nich, ponieważ muszą spełniać wszystkie rodzaje wymagań. Muszą sprawdzić wszystko, a to po prostu nie działa w przypadku liczby tworzonych tokenów. Na zdecentralizowanej giełdzie możesz dodać te tokeny i handlować nimi. To są dwa największe powody, dla których zdecentralizowane giełdy przejmą kontrolę. Następnie ważne jest, aby zrozumieć, że giełdy zdecentralizowane będą działać nieco inaczej niż giełdy scentralizowane.

Głównym tego powodem jest to, że mają pewne ograniczenia czasowe w łańcuchu bloków, które nie istnieją na scentralizowanych giełdach. Na scentralizowanej giełdzie masz prawie natychmiastową realizację transakcji. Na blockchain masz oczywiście czas blokady, czyli minimalny czas potrzebny na rozliczenie transakcji. Dlatego musimy myśleć inaczej. W przypadku giełd scentralizowanych używamy czegoś takiego jak księgi zamówień, o których wszyscy wiedzą, ale jeśli zastosujesz ten sam model do łańcucha bloków, napotkasz wiele problemów.

Przeważnie jeden z nich jest front-runiczny, więc istnieje możliwość, że w czasie, gdy wysyłasz zamówienie, ktoś inny zorientuje się, że wysyłasz zamówienie i cena może się zmienić w tym czasie rozliczenia i ktoś może skorzystać z to i po prostu złóż kolejne zamówienie tuż przed jego rozliczeniem. To jest duży problem i dlatego musimy mieć inny typ modelu. Proponujemy użycie czegoś, co nazywa się aukcjami zbiorczymi, w których łączysz zamówienia w okresie, który może znajdować się w tym czasie blokady, a następnie rozliczasz je wszystkie naraz za tę samą cenę.

Tak więc nikt nie ma możliwości startu na czele, ponieważ nawet jeśli spróbujesz wyprzedzić, i tak otrzymasz tę samą cenę, co wszyscy inni.

Scentralizowane a zdecentralizowane, dzięki uprzejmości keepstock.net

Zebraliście fundusze używając tego modelu, prawda?

Zgadza się. Skorzystaliśmy z aukcji zbiorczej. W naszym przypadku szliśmy z aukcją holenderską. Więc ludzie mogą się zastanawiać, dlaczego korzystasz z aukcji holenderskiej? Możesz także skorzystać z dowolnej aukcji drugiej ceny. Prosty powód, dla którego warto skorzystać z aukcji holenderskiej, jest prosty. To coś prostego do wdrożenia. Ponadto każdy uczestnik jest natychmiast zaangażowany. Inteligentny kontrakt nigdy nie kontroluje więcej pieniędzy, niż jest to konieczne do zakończenia aukcji. Jeśli lubisz aukcje typu eBay, nie każdy wygrywa. Wszyscy uczestnicy zamykają trochę pieniędzy do zakończenia aukcji. To nie istnieje w tego typu modelu aukcji, ponieważ każdy, kto wysyłał ofertę, jest natychmiast zaangażowany.

To inny model niż większość giełd.

To jest poprawne. Obecnie myślę, że dla wygody lub braku konieczności edukowania użytkowników większość giełd po prostu powiela model księgi zamówień na giełdach zdecentralizowanych, które mają wszystkie te wady. Ma wadę front-runningu i problem polega na tym, że jeśli są tokeny o niskiej płynności, istnieje spread bid-ask, ponieważ prawie nikt nimi nie handluje. Mówimy okej, zsumujmy płynność w czasie, a następnie sprzedajmy wszystko na raz. W ten sposób nie mamy spreadu bid-ask.

Wymiana stylów aukcyjnych, DutchX, dzięki uprzejmości blog.gnosis.pm

Dlaczego ludzie nie używają zdecentralizowanych giełd? Jakie są bariery w adopcji?

Po pierwsze, myślę, że użyteczność jest o wiele bardziej porównywalna, ale w przypadku scentralizowanych giełd. Musisz stworzyć swój własny portfel i własną parę kluczy publiczny-prywatny. Musisz zrobić kopię zapasową swojego klucza prywatnego, następnie musisz wypłacić środki ze scentralizowanej wymiany i musisz zrozumieć, jak działa interfejs użytkownika i wszystkie te dziwne wymagania zdecentralizowanych aplikacji, w których przez większość czasu musisz wykonywać wiele transakcji aby faktycznie ułatwić handel. Myślę, że te pojęcia są niejednoznaczne dla przeciętnego użytkownika.

Wydaje mi się, że większość portfeli, a także zdecentralizowanych giełd jest skierowana do wykształconych użytkowników Ethereum, którzy rozumieją koncepcję GAS, którzy rozumieją, czym jest klucz prywatny i którzy rozumieją, czym jest koncepcja ochrony Ethereum. Jest wiele przeszkód, które użytkownik musi pokonać, aby wziąć udział. Pierwszy, powiedzmy, milion użytkowników Ethereum, może to osiągnąć, ale jeśli chcesz dotrzeć do kolejnych 50 milionów użytkowników, nie możemy oczekiwać, że zrozumieją wszystkie ograniczenia. Więc musimy wypełnić tę lukę. Musimy zaciemnić użytkownikowi wszystko, co jest związane z Ethereum.

Doświadczenie użytkownika musi być indywidualne, jeśli chodzi o sposób korzystania ze scentralizowanej wymiany. Następnie mają tę korzyść, że nadal kontrolują swoje pieniądze. Nie stracą swoich pieniędzy, a giełda nie będzie zagrożona i miejmy nadzieję, że z czasem będziesz w stanie uzyskać znacznie większą płynność i zobaczyć bardziej sprawiedliwe ceny w porównaniu z giełdami, na których bardzo niewielu traderów ma przewagę nad zwykłymi traderami i wyodrębnić wartość kosztem wszystkich innych handlujących. Tak więc, jak liderzy, traderzy o wysokiej częstotliwości i każdy, kto zajmuje się handlem arbitrażowym.

Co musi się stać, aby konsumenci zostali masowo przyjęci? Jakie są następne kroki? Jak te problemy zostaną rozwiązane?

Miejmy nadzieję, że w tym roku zobaczymy rozwiązania wszystkich tych problemów, pierwsze ich powtórzenia. Jeśli chodzi o zarządzanie kluczami prywatnymi, celem powinno być wyeliminowanie zarządzania kluczami prywatnymi. Sposób, w jaki można to zbudować, polega na tym, że zamiast bezpośrednio łączyć się z siecią Ethereum za pomocą klucza prywatnego, zasadniczo wchodzisz w interakcję z umową proxy, inteligentną umową, która żyje w Ethereum.

Dużą zaletą tego jest to, że jeśli zawsze łączysz się za pośrednictwem inteligentnej umowy, możesz wbudować tryb przywracania do inteligentnej umowy, który umożliwia wymianę jednego urządzenia, które przechowuje klucz prywatny, na wypadek zgubienia tego urządzenia. Jeśli więc zgubisz telefon, Twoje pieniądze nie zostaną utracone, nawet jeśli nie masz na to kopii zapasowej. Dostępny jest tryb przywracania, który w określonych warunkach umożliwia wymianę urządzenia. Dotyczy to problemu użyteczności. Innym problemem jest skalowalność. Obecnie Ethereum nie pozwala na zbudowanie konkurencyjnej giełdy, przynajmniej nie bezpośrednio na samym Ethereum, ponieważ ograniczona liczba transakcji i koszty są wysokie. To, co musimy zrobić, to zbudować coś, co nazywa się rozwiązaniami warstwy drugiej. Rozwiązania zbudowane w sieci Ethereum, które wykorzystują Ethereum jako warstwę bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo platformy Ethereum można wykorzystać na protokołach warstwy drugiej, aby ułatwić wyższe transakcje. Jedną z szczególnie interesujących technologii jest Plasma, która jest technologią łańcucha bocznego, w której użytkownik ma takie same gwarancje bezpieczeństwa jak w Ethereum, a jedyne, co może się zdarzyć, to to, że organ zorganizowany w łańcuchu Plazmy robi coś złośliwego, ale w tym przypadku , każdy może nadal odzyskać swoje pieniądze. Zaletą jest to, że nie jesteś już ograniczony do liczby transakcji, które może ułatwić Ethereum. 1000, 2000, 10000 transakcji na sekundę.

Jeśli to wszystko się wydarzy i znikną bariery wejścia, kiedy zdecentralizowana wymiana uderzy w tradycyjne finanse? Kiedy decentralizacja uderzy na Wall Street?

Myślę, że pierwszym celem jest zastąpienie scentralizowanych giełd kryptowalut. Miejmy nadzieję, że stanie się to w przyszłym roku, dwóch, może trzech latach. Myślę, że kiedy już zostaną ustalone, a ludzie zdadzą sobie sprawę, że te modele działają, że mogą przewyższać scentralizowane wymiany, organizacje odejdą od scentralizowanych wymian. W tym czasie prawdopodobnie będzie wydawanych coraz więcej tokenów bezpieczeństwa. Można nimi również handlować na tych platformach. Myślę, że do tego czasu jest szansa, że ​​możemy już osiągać lepsze wyniki niż istniejące giełdy. Myślę, że zajmie to około pięciu do dziesięciu lat.

Zakładam, że większość aktywów zostanie tokenizowana tutaj w ciągu najbliższych trzech lub więcej lat, będzie to bardzo synergiczne ze zdecentralizowanym ruchem giełd, ponieważ teraz nie chodzi tylko o akcje, obligacje itp. To ich tokenizowane awatary, jeśli wolisz, tokenizowane reprezentacje aktywów bazowych. Wyobrażam sobie, że trend przyniesie tylko zdecentralizowaną wymianę.

Co słyszysz w branży, czy dotyczy to decentralizacji giełd, czy ogólnie blockchain, coś, co słyszysz przez cały czas, z czym albo się całkowicie nie zgadzasz, albo jest całkowicie niepoprawne?

To, co zawsze musisz traktować poważnie, to modele bezpieczeństwa. Modele bezpieczeństwa polegające na zadawaniu pytania „przy jakich założeniach funkcjonuje aplikacja giełdowa lub zdecentralizowana i jakie są ryzyka i jak są one ograniczane?” Wielu programistów protokołów lub aplikacji przyjmuje wiele założeń i przeważnie nie wspiera ich solidnymi modelami bezpieczeństwa. Jeśli rozważasz wsparcie projektu, który ma wiele założeń, ale nie ma modelu bezpieczeństwa, lepiej zapytaj ich bezpośrednio i popchnij ich w kierunku, aby spędzali nad tym więcej czasu, ponieważ w przeciwnym razie prawdopodobnie nie zadziała. Wydaje mi się, że większości ludzi to nie obchodzi. Naprawdę musisz zagłębić się w szczegóły, aby upewnić się, że to działa.

Zgadzam się całkowicie. Nikt nie chce kolejnego Mt. Gox. Jakie są niektóre z ekscytujących koncepcji i innowacji związanych z blockchain, których jesteście świadkami w Berlinie?

Istnieje tętniąca życiem społeczność blockchain. Jeśli chodzi o głównych deweloperów, Berlin ma prawdopodobnie największą gęstość. Jest tam zespół Parity, a także zespół Cosmos, zespół Raiden i zespół TrueBit. Tak więc wszystkie te rozwiązania skalowalności dla blockchain są opracowywane głównie w Niemczech. To bardzo fascynujące i myślę, że każdy z nich ma naprawdę duży potencjał. Pracowali też razem.

Myślę, że konieczne jest, aby ludzie zrozumieli, że nie istnieje jedno rozwiązanie w zakresie skalowalności, ale co roku rozwiązanie skalowalne ma specyficzne zastosowanie. Giełdy oparte na plazmie mają znaczącą przewagę, ponieważ ludzie mogą łatwo dołączyć do tego łańcucha i opuścić go w dowolnym momencie. Doskonale nadaje się do zdecentralizowanych giełd. TrueBit jest doskonały do ​​obliczeń poza łańcuchem. Wszystko to jest super ekscytujące. Wszystkie pasują do własnego przypadku użycia i miejmy nadzieję, że większość z nich zostanie opracowana w Berlinie. Pomagamy upewnić się, że pasują one również do zdecentralizowanego rozwoju.

Dzięki za poświęcony czas, Stefan.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me