Gospodarka cyfrowa kwitnie w dużej mierze dzięki koncepcjom przedstawionym w raporcie Bitcoin autorstwa Satoshi Nakamoto. Ta biała księga wprowadziła na rynek koncepcję zdecentralizowanej kryptowaluty i zapoczątkowała cyfryzację globalnej gospodarki. Z tego powodu wiele osób argumentowałoby, że biała księga dotycząca bitcoinów słusznie zasługuje na tytuł dokument historyczny.

To unikalny dokument zapoczątkował trwającą dekadę cyfrową transformację tradycyjnego systemu finansowego, zapewniając światu realną alternatywę dla obecnych modeli w praktyce. Poświęćmy chwilę na przeanalizowanie tej przełomowej księgi.

Streszczenie

Pierwsza sekcja białej księgi dotyczącej Bitcoin jest podsumowaniem celu BTC, w tym tego, w jaki sposób zmniejsza zapotrzebowanie na zewnętrzne instytucje finansowe. To wprowadzenie do koncepcji Bitcoin jest również najczęściej cytowaną sekcją białej księgi. Tutaj Satoshi stwierdza w odniesieniu do Bitcoina:

„Czysto peer-to-peer wersja elektronicznej gotówki umożliwiłaby przesyłanie płatności online bezpośrednio od jednej strony do drugiej bez przechodzenia przez instytucję finansową”.

Następnie Satoshi pokrótce wyjaśnia, jak działa system oparty na skrócie z dowodami pracy. Zawiera opis tego, jak najdłuższy łańcuch jest uważany za prawidłowy. Prawidłowy łańcuch to łańcuch, do którego sieć będzie nadal dodawać dane transakcji podczas procesu wyszukiwania. Satoshi również po raz pierwszy wspomina o tym, że blockchain polega na uczciwych węzłach. Pięćdziesiąt jeden procent całkowitej mocy obliczeniowej sieci musi pozostać uczciwe, aby sieć BTC pozostała bezpieczna.

Wprowadzenie

W tej sekcji Satoshi wyjaśnia problemy z obecnym modelem ekonomicznym opartym na zaufaniu. W szczególności wspomina o niemożności dokonania nieodwracalnych transakcji, mimo że wiele świadczonych usług jest nieodwracalnych. Ta nieodwracalność stwarza potrzebę większej ochrony osób trzecich, co zwiększa koszty transakcji. Satoshi widział tę lukę w obecnym statusie ekonomicznym jako sposób dla bankierów centralnych na dalsze kontrolowanie losów gospodarki w nieskończoność.

Po wskazaniu błędów w obecnym modelu, Satoshi wyjaśnia, w jaki sposób algorytm oparty na skrócie mógłby wyeliminować potrzebę zaufania do systemu i zastąpić ją równaniem matematycznym. To równanie kryptograficzne można wykorzystać do zweryfikowania ważności transakcji w walucie wirtualnej. Satoshi ponownie wspomina, jak ważne jest, aby co najmniej pięćdziesiąt jeden procent mocy mieszania nie stało się scentralizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci

Transakcje

Sekcja dotycząca transakcji w białej księdze Satoshi wyjaśnia problemy związane z podwójnymi wydatkami. Opisuje, w jaki sposób obecna metoda ograniczania podwójnych wydatków wymaga scentralizowanego banku lub mennicy do obsługi i przeglądu wszystkich transakcji oraz zapewnienia dostępności środków. Ten system zależy wyłącznie od zaufania strony trzeciej.

Diagram protokołu transakcji Bitcoin White Paper

Diagram protokołu transakcji Bitcoin Whitepaper

W tym scenariuszu to banki prowadzą zapisy i weryfikują transakcje. W wizji Satoshiego scenariusz się odwraca. Wszystkie transakcje przechodzą weryfikację za pośrednictwem księgi publicznej z wykorzystaniem systemu weryfikacji pracy opartego na skrótach. System ten zapewnia większą przejrzystość struktury finansowej BTC, tworząc otwartą księgę, w której każdy w łańcuchu bloków może zweryfikować transakcję poprzez proces wyszukiwania.

Serwer znacznika czasu

Satoshi proponuje użycie serwera z sygnaturą czasową w celu przechwycenia zapisów skrótów transakcji, a następnie ich publikacji. Sygnatura czasowa stanowi niezbity dowód, że dane istniały w tamtym czasie. Każdy znacznik czasu zawiera dane z poprzedniego znacznika czasu. Rozproszona księga znana jako blockchain to miejsce, w którym publikowane są bloki ze znacznikiem czasu.

Dowód pracy

Satoshi cytuje wczesną próbę kryptowaluty Adama Back, Hashcash, kiedy przedstawia sekcję dotyczącą dowodów pracy w białej księdze Bitcoin. System proof of work obejmuje równanie matematyczne. Węzły rywalizują ze sobą, aby rozwiązać równanie, dodając w ten sposób następny blok do łańcucha bloków. Bitcoin wykorzystuje algorytm mieszający SHA-256. Odpowiedź na to równanie musi zaczynać się od czterech zer i wymaga dużej ilości mocy obliczeniowej.

Satoshi wyjaśnia, w jaki sposób sieć zachowa swoją integralność, o ile większość węzłów pozostanie uczciwa. Dopóki pięćdziesiąt jeden procent węzłów nie będzie współpracować w celu zorganizowania ataku na sieć, łańcuch bloków Bitcoina pozostaje bezpieczny. Wraz ze wzrostem mocy mieszania sieć trudność również wzrasta. Ten wzrost trudności zapewnia, że ​​czas blokowania BTC pozostaje na poziomie około 10 minut.

Dane nagrody Bitcoin za pośrednictwem nagrody za blok Bitcoin

Dane nagrody Bitcoin za pośrednictwem nagrody za blok Bitcoin

Sieć

Sieć Bitcoin jest zaskakująco uproszczona w swoim projekcie. Satoshi wziął tę sekcję, aby dokładnie zaplanować przepływ sieci. Oto sześć kroków, które wymienia:

  1. Nowe transakcje są transmitowane do wszystkich węzłów.
  2. Każdy węzeł gromadzi nowe transakcje w bloku.
  3. Każdy węzeł pracuje nad znalezieniem trudnego dowodu pracy dla swojego bloku.
  4. Gdy węzeł znajdzie dowód pracy, rozgłasza blok do wszystkich węzłów.
  5. Węzły akceptują blok tylko wtedy, gdy wszystkie zawarte w nim transakcje są ważne i nie zostały jeszcze wykorzystane.
  6. Węzły wyrażają swoją akceptację bloku, pracując nad utworzeniem następnego bloku w łańcuchu, używając hasha zaakceptowanego bloku jako poprzedniego hasha

Nakamoto wyjaśnia, jak sieć BTC reaguje w przypadku konfliktu łańcuchów. Węzły mają traktować najdłuższy łańcuch jako prawidłowy łańcuch. Transakcje są stosowane w łańcuchu na podstawie kolejności ich przybycia. Jeśli dwa węzły transmitują sprzeczne łańcuchy w tym samym czasie, sprawdzany jest najdłuższy łańcuch. Drugi łańcuch zostanie zapisany, a jeśli stanie się najdłuższym łańcuchem po dodaniu następnego bloku, jest to prawidłowy łańcuch.

Zachęta

Węzły otrzymują nagrody za to, że jako pierwsze rozwiązują algorytm weryfikacji pracy i dodają następny blok do łańcucha bloków. Pierwotnie było to pięćdziesiąt bitcoinów. Dziś nagroda za wydobycie wynosi 12,5 Bitcoina. Nakamoto wyjaśnia, w jaki sposób wydobywanie BTC jest podobne do wydobywania złota, ponieważ wydajesz zasoby na prowadzenie obu działań wydobywczych. Innymi słowy, górnicy płacą za swoje wysiłki w zakresie mocy obliczeniowej i kosztów energii elektrycznej.

Ten system motywacyjny sprawia, że ​​niepraktyczne jest włamanie w pięćdziesięciu jeden procentach. Satoshi wyjaśnia, że ​​napastnik skorzystałby bardziej na kontynuowaniu wydobywania i otrzymywaniu nowych BTC, zamiast podważać system, co w konsekwencji podważyłoby ich bogactwo.

Odzyskiwanie miejsca na dysku

Satoshi doskonale zdawał sobie sprawę, że blockchain może stać się gigantyczny. Aby złagodzić przyszłe obawy dotyczące pamięci masowej, zaproponował metodę, w której stare bloki są zapisywane, a większość danych transakcji jest odrzucana. Satoshi opisuje, jak przeciętny komputer wykorzystuje 2 GB pamięci RAM w 2008 r. Następnie, korzystając z prawa Moore’a, oszacował wzrost mocy obliczeniowej o 1,2 GB rocznie.

Uproszczona weryfikacja płatności

Satoshi następnie proponuje metodę, w której węzły mogą szybko weryfikować transakcje bez potwierdzania całej historii transakcji blockchain. Węzły mogą zachować nagłówek bloku transakcji najdłuższego łańcucha. Satoshi ponownie wspomina o znaczeniu utrzymania zdecentralizowanego łańcucha bloków BTC. Tym razem opisuje, w jaki sposób osoba atakująca może przez pewien czas obezwładnić sieć, jeśli uzyska pięćdziesiąt jeden procent kontroli.

Łączenie i dzielenie wartości

Transakcje Bitcoin zawierają wiele danych wejściowych i wyjściowych, co pozwala łączyć lub dzielić transakcje w celu zmniejszenia zatorów w łańcuchu bloków. Większość transakcji łączy dane wejściowe z wielu lokalizacji. Zawsze są tylko dwa wyjścia. Jedna to płatność, a druga to każda zmiana w stosunku do transakcji.

Prywatność

Bitcoin nie jest anonimowy. Możesz śledzić i śledzić transakcje Bitcoin za pomocą dowolnej liczby narzędzi kryminalistycznych blockchain. Jednak biała księga Satoshi zawiera sekcję o tym, jak anonimizować BTC. Tutaj wyjaśnia, że ​​możesz uczynić klucze publiczne prywatnymi. W ten sposób BTC mógłby działać podobnie do giełdy, ponieważ ludzie mogliby zobaczyć rozmiar i kierunek transakcji, ale nie byliby w stanie określić nadawcy lub odbiorcy.

Diagram prywatności Bitcoin Whitepaper

Diagram prywatności Bitcoin Whitepaper

Obliczenia

Sekcja obliczeniowa w białej księdze zawiera kilka równań scenariusza hakerskiego. Satoshi twierdzi, że sieć może zostać na krótko zhakowana, ale te uczciwe węzły ostatecznie przywróciłyby sieć do stanu integralności. Wykorzystuje również złożone równania, aby pokazać, w jaki sposób wytworzony łańcuch nie mógłby pozostać najdłuższym łańcuchem, o ile uczciwe węzły nadal dodają informacje do prawidłowego łańcucha.

Wniosek

Zawarcie białej księgi dotyczącej Bitcoin koncentruje się na możliwości usuwania organizacji zewnętrznych z transakcji. Satoshi wyjaśnia, w jaki sposób jego system pozwala węzłowi przychodzić i odchodzić zgodnie z wymaganiami. Kończy, opisując, w jaki sposób należy użyć mechanizmu konsensusu, aby określić wszelkie zachęty lub zmiany zasad w protokole Bitcoin.

Bibliografia

Satoshi zawiera krótką sekcję z odniesieniami na końcu swojej białej księgi. Wiele osób odpowiedzialnych za cytowane przez niego prace, na przykład Adam Beck, zostało głównymi programistami w projekcie BTC.

Satoshi i Biała Księga Bitcoin

Większość zgodzi się, że biała księga dotycząca bitcoinów była pierwszym krokiem w cyfryzacji światowej gospodarki. Od czasu wejścia na rynek dziewięć lat temu Bitcoin stał się powszechnie znaną marką. Rynek kryptowalut jest nadal w raczkującym stanie, ale wielu przewiduje, że BTC pozostanie na czasie.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me