Wielu inwestorów, którzy chcą wejść na rynek kryptowalut, nigdy wcześniej nie handlowało żadną formą instrumentu finansowego. Większość z nich ma jednak jakąś wiedzę na temat rynku akcji. Korzystanie z wniosków wyciągniętych z giełdy i stosowanie ich na rynku kryptowalut niekoniecznie jest jednak mądrym posunięciem. Jeśli chcesz się nauczyć profesjonalnej wizyty https://www.stocktrades.ca/, znajdziesz najlepsze transakcje giełdowe na rynku.

Ten wpis na blogu nakreśli kilka różnic i podobieństw między akcjami i kryptowalutami oraz ich odpowiednimi środowiskami handlowymi i, miejmy nadzieję, da ci przegląd tego, o czym należy pomyśleć, porównując te dwa..

Wartość

Po pierwsze, nieuniknionym podobieństwem między akcjami a kryptowalutami jest to, że wartością jest to, za co inna osoba jest gotowa kupić udział / kryptowalutę, bez względu na to, czy używa najlepsze aplikacje do handlu akcjami lub u lokalnego brokera. Jeśli cena akcji lub krypto wynosi 10 USD, a sprzedawca nagle chce sprzedać za 100 USD, wówczas wartość wynosi 100 USD, gdy tylko taki sprzedawca znajdzie kupca. W pewnym sensie jedyną rzeczą, która naprawdę się liczy, jest to, za co inni kupujący lub sprzedający na rynku są skłonni kupić / sprzedać. Jednak w przeciwieństwie do kryptowalut istnieje kilka różnych sposobów wyceny udziałów. Poniżej przedstawiono najczęściej stosowane metody wyceny.

Zdjęcie Margot Robbie z Big Short

Margot Robbie niestety nie jest tutaj, aby wyjaśnić Ci następujące metody wyceny. Musisz tylko czytać dalej.

Współczynnik P / E

Wskaźnik P / E uzyskuje się, rozwiązując następujący podział: Wartość rynkowa na akcje / Zysk na akcję. Wykonując ten podział, otrzymasz numer PE. Jeśli liczba PE wynosi 20, oznacza to, że inwestor jest skłonny zapłacić 20-krotność zysku na akcję, aby nabyć jedną akcję. Aby wiedzieć, czy numer PE firmy wskazuje, że powinieneś kupić lub sprzedać udział, musisz również znać numer PE dla porównywalnych firm z tej samej branży.

Wartość aktywów netto na akcję

Wartość aktywów netto lub NAV to zasadniczo wartość księgowa firmy, obliczona poprzez zsumowanie jej aktywów, a następnie odjęcie zobowiązań i wartości niematerialnych, takich jak wartość firmy lub wartość marki. W rzeczywistości jest to własność akcjonariuszy, gdyby spółka została rozwiązana, a jej wierzyciele spłaceni. Jeśli cena akcji spółki jest niższa niż jej wartość aktywów netto na tytuł uczestnictwa, dzieje się tak w przypadku Akcje Amazon w 2014 r. mogłoby to być interesujące przejęcie, ponieważ skutecznie uzyskujesz aktywa za mniej niż ich wartość księgową.

Zdyskontowany przepływ środków pieniężnych

Model wyceny DCF jest nieco bardziej złożony. Oceniając cenę akcji za pomocą modelu DCF, polega na – na podstawie prognoz zysków itp. – zsumowaniu oczekiwanych zwrotów w danym momencie w przyszłości, a następnie zdyskontowaniu ich z powrotem do wartości na akcję w dzisiejszych pieniądzach, które mogą porównać z ceną akcji. Jeśli zdyskontowana wartość jest niższa niż dzisiejsza cena akcji, to akcja jest atrakcyjnie wyceniona.

Żaden z powyższych modeli wyceny nie działa na kryptowalutach. Powodem jest to, że wszystkie powyższe modele wyceny oparte są na sprawozdaniach finansowych i prognozach Spółki oraz że firmy emitujące kryptowaluty nie mają obowiązku publikowania takich sprawozdań ani prognoz. W związku z tym po prostu nie mamy danych potrzebnych do wykonania odpowiednich wycen, jeśli chodzi o inwestowanie w wirtualną walutę, a nawet gdybyśmy mieli – takie wyceny byłyby bezużyteczne, biorąc pod uwagę, że posiadanie takiej waluty nie daje prawa do firmy majątek. To, że nikt tak naprawdę nie zna „prawdziwej” wartości jakiejkolwiek kryptowaluty, jest nieodłącznym ryzykiem związanym z inwestowaniem w kryptowaluty.

Własność i prawa głosu

Duża różnica między akcjami a kryptowalutami na poziomie koncepcyjnym polega na tym, że kryptowaluty (jak wspomniano pokrótce powyżej) nie dają żadnych udziałów własnościowych ani praw głosu w podmiocie bazowym. Jeżeli posiadasz udziały stanowiące 1% kapitału zakładowego w spółce, posiadasz również 1% kapitału zakładowego spółki. W przypadku upadłości masz prawo do otrzymania 1% pozostałego majątku firmy (po spłaceniu określonych długów z priorytetem). Masz również prawo do głosowania na swoje akcje na walnym zgromadzeniu takiej spółki. Jeśli jesteś właścicielem 1% niewyemitowanych monet, które wyemitowała dana firma, jesteś właścicielem 0% firmy i nie masz prawa głosować na walnym zgromadzeniu takiej firmy. Można jednak argumentować, że aspekt braku własności i prawa głosu w przypadku kryptowalut jest nieistotny, biorąc pod uwagę, że 99% akcjonariuszy Nasdaq posiada również akcje tylko dla potencjalnego zwrotu z inwestycji i tak naprawdę nie przejmuje się faktyczną własnością lub prawa wyborcze.

Zdjęcie walczących ludzi w garniturach

Posiadając kryptowaluty, nie będziesz wzywany na walne zgromadzenia, na których sytuacja może (ale rzadko się nagrzewa).

Dywidendy

Dodatkową różnicą między akcjami a kryptowalutami jest dostęp do dywidend. Firmy odnoszące sukcesy często dają swoim akcjonariuszom coroczną dywidendę w wysokości kilku punktów procentowych ceny akcji. Wysokość dywidendy jest proponowana przez zarząd spółki i uchwalana przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki. Funkcja dywidendy (z kilkoma dobrowolnymi wyjątkami, np. Token wydany przez platformę KuCoin) nie istnieje w świecie kryptowalut. Aby być uczciwym, należy zauważyć, że niektóre kryptowaluty podzielone są na oddzielne kryptowaluty. Nazywamy to Widelcem. W niektórych aspektach można to uznać za dywidendę.

Handel poufnymi informacjami

Kolejną ogromną różnicą między akcjami a kryptowalutami jest to, że akcje są ściśle regulowane. Istnieje wiele zasad i przepisów dotyczących tego, co spółki na giełdzie muszą, a czego nie mogą robić, a czego nie mogą robić inwestorzy na giełdzie..

Na przykład zasady dotyczące wykorzystywania informacji poufnych zabraniają ludziom na rynku dokonywania transakcji w oparciu o informacje mające wpływ na cenę (czyli informacje, które mogą wpływać na cenę akcji określonej firmy). W związku z tym jako inwestor nie możesz czerpać korzyści z faktu, że inni inwestorzy nie dysponują posiadanymi przez Ciebie informacjami dotyczącymi cen. Jest to jednak w pełni możliwe na rynku kryptowalut. Można to dodatkowo zilustrować na przykładzie.

PRZYKŁAD: Robert pracuje w Tech Company LLC. Tech Company LLC wyemitowało akcje notowane na giełdzie, a tokeny są przedmiotem obrotu na kilku giełdach kryptowalut. Tak się składa, że ​​Robert wie, że firma opracowała super wydajne i zmieniające rynek rozwiązanie techniczne, które firma ogłosi publicznie w środę. Jeśli Robert kupi akcje we wtorek, może (jeśli zostanie złapany) zostanie skazany za wykorzystanie informacji poufnych i prawdopodobnie trafi do więzienia. Jeśli jednak Robert kupi tokeny we wtorek, nie będzie za nic odpowiedzialny i będzie mógł cieszyć się wszelkimi zyskami, jakie osiągnie, gdy wiadomości zostaną opublikowane w środę.

Zdjęcie Matthew McConaugheya z filmu Wilk z Wall Street

„Robert” po zakupie tokenów we wtorek.

Sprawozdania finansowe

Kolejną ważną częścią regulacji są zasady dotyczące okresowej dystrybucji sprawozdań finansowych. Jak wspomniano powyżej, omawiając modele wyceny, spółki posiadające akcje notowane na giełdzie są zobowiązane do publikowania rocznych i kwartalnych sprawozdań finansowych, które przedstawiają rozwój działalności firmy w tym okresie i oczekuje się, że będzie się rozwijał w przyszłości. Jeśli firma ma powody, by sądzić, że oczekiwania są błędne, musi wydać publiczne oświadczenie zmieniające te oczekiwania. Firmy, których tokeny są przedmiotem obrotu na giełdzie kryptowalut, nie są w ogóle zobowiązane do przekazywania jakichkolwiek informacji dotyczących sprawozdań finansowych lub oczekiwań firmy.

Nie trzeba dodawać, że brak regulacji i obowiązku przedstawiania sprawozdań finansowych jest nieodłącznym ryzykiem związanym z inwestowaniem w kryptowaluty i trudnością przy podejmowaniu decyzji, w którą cyfrową walutę inwestować..

Godziny handlu

Giełdy zamykają się. Giełdy, na których można handlować instrumentami finansowymi, nie są otwarte w weekendy i zwykle zamykane są po południu, około godziny 17:00. (dokładny czas zależny od kraju, w którym znajduje się dana giełda). Jeśli chcesz być na szczycie swoich aktywów i nigdy nie przegapić żadnego rytmu, możesz wygodnie usiąść na kanapie, gdy giełdy się zamykają i spojrzeć wstecz na (miejmy nadzieję) udany dzień. To jest niemożliwe w świecie kryptowalut. Giełdy kryptowalut są otwarte 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (w tym Boże Narodzenie). Tak więc, jeśli nie możesz się zrelaksować, dopóki rynki nie zostaną zamknięte, handel kryptowalutą dla zysku to nic dla ciebie.

Zdjęcie Jemaine Clement z Flight of the Conchords

W świecie kryptowalut zawsze jest czas na biznes.

Opłaty handlowe

Kolejną różnicą między akcjami a kryptowalutami są opłaty za handel. W świecie kryptowalut głównymi opłatami, o które należy się martwić, są „opłaty producenta / przyjmującego” i opłaty za wypłatę, podczas gdy w świecie akcji przede wszystkim masz opłaty maklerskie.

Opłaty producenta i przyjmującego, które są typowymi wersjami opłat transakcyjnych. Podsumowując, transakcja otrzymuje opłata za przyjęcie jeśli zlecenie handlowe jest natychmiast dopasowywane do zamówienia znajdującego się już w księdze zamówień. To zlecenie usuwa płynność z księgi zamówień. Handel otrzymuje opłata producenta jeśli zlecenie handlowe nie zostanie natychmiast dopasowane do zamówienia znajdującego się już w księdze zamówień. To zamówienie dodaje płynności do księgi zamówień. Kiedy jest opłata mieszkanie jest równie wysoki lub niski, niezależnie od tego, czy jesteś biorcą, czy twórcą.

W przypadku obrotu giełdowego nie ma opłat takera, jak i makera, obie strony są obciążane opłatami będącymi prowizjami maklerskimi. Opłaty maklerskie zwykle zależą od konta, z którego handlujesz.

Obecnie „standardem branżowym” jest to, że prowizje przyjmowane mieszczą się w przedziale 0,20% – 0,25%. Jednak opłaty maklerskie różnią się w zależności od kraju, ale światowa średnia branżowa jest znacznie poniżej wspomnianego przedziału. Z drugiej strony, niektóre giełdy kryptowalut oferują handel bez opłat (Cobinhood, ZB.com, Indodax, Coincheck) (a kilka wyjątków oferuje nawet ujemne opłaty transakcyjne, zwykle opłaty producenta, co oznacza, że ​​możesz zarabiać na handlu: BitMEX i HitBTC). Według wiedzy Cryptowisser, w świecie handlu akcjami nie ma takich opłat maklerskich.

Ostatnią różnicą między akcjami a kryptowalutami, którą należy podkreślić, jest to, że wiele giełd kryptowalut pobiera opłaty za wypłatę, gdy inwestor chce zabrać do domu swoje zyski. Jest to rzadkie podczas handlu akcjami.

Wniosek

Wniosek, jaki można wyciągnąć na podstawie powyższej analizy, jest prosty: inwestycja w kryptowaluty jest bardziej ryzykowna niż inwestycja w akcje. Cena akcji jest bardziej poprawnie ustalana przez rynek (ponieważ spółka okresowo publikuje sprawozdania finansowe, które są podstawą do zastosowania różnych modeli wyceny). Ale z drugiej strony inwestycja w kryptowaluty stwarza mniej „przeszkód”, którymi należy się zająć (np. Mniej zabronionych praktyk handlowych i nieograniczonych godzin handlu), a potencjał generowania ekstremalnych zysków jest znacznie większy w świecie kryptowalut (głównie z powodu zmienność w świecie kryptowalut).

Podobnie jak w przypadku każdej praktyki inwestycyjnej, zalecamy zrób swoje badania przed rozpoczęciem handlu kryptowalutami. Mamy nadzieję, że pomogło Ci to dowiedzieć się więcej o różnicy między akcjami a kryptowalutami.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me