Głosowanie w technologii Blockchain sprawia, że ​​demokracja jest bardziej przejrzysta

Jest powód, dla którego musimy udać się do lokalu wyborczego, aby wypełnić karty do głosowania w naszych wyborach. Anonimowe karty do głosowania to najłatwiejszy sposób ochrony integralności głosowania, przy jednoczesnej ochronie prywatności wyborców. Głosowanie cyfrowe było trudnym wyzwaniem, ponieważ trudno jest sprawdzić, czy każda karta jest ważna, a jednocześnie zachować anonimowość. Głosowanie Blockchain może to zmienić dzięki kryptografii.

lokal wyborczy

W rzeczywistości głosowanie na blockchain już zmienia niektóre wybory. Obecnie wojsko z Zachodniej Wirginii w USA, które służy za granicą, może głosować w wyborach domowych za pomocą telefonów komórkowych. Połączenie szyfrowania i rejestru blockchain potwierdza te głosy. Inne kraje, takie jak Brazylia, Dania, Korea Południowa i Szwajcaria, badają głosowanie w technologii blockchain. Zdecydowanie przoduje jednak Estonia. Ich obywatele mają unikalne identyfikatory, które pozwalają im szybko i bezpiecznie głosować na blockchain.

Digitalizacja najważniejszej części demokracji może mieć głęboki i trwały wpływ na globalne zarządzanie. Obywatele mogą podejmować decyzje znacznie szybciej, a referendum publiczne jest realną opcją. Demokracja przedstawicielska mogłaby zostać zmarginalizowana przez lud na rzecz demokracji bezpośredniej. Ale to nie wszystko. Innym skutkiem jest to, że fałszowanie wyborów może stać się trudniejsze, prawie niemożliwe. W tym artykule opisano, jak działa głosowanie w technologii blockchain i jakie ma to konsekwencje dla świata.

Podstawy głosowania w technologii Blockchain

Głosowanie w technologii Blockchain jest podobne do głosowania analogowego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Obowiązują te same koncepcje i procesy. Aby oddać głos cyfrowy, obywatel musiałby zarejestrować się i udowodnić swoje obywatelstwo w danej jurysdykcji. Moglibyśmy wtedy zarejestrować tę tożsamość i obywatelstwo w łańcuchu bloków powiązanym z kluczem tego użytkownika.

Następnie obywatel potrzebuje karty do głosowania, aby oddać głos. W łańcuchu bloków prawdopodobnie przybrałoby to formę specjalnego tokena do głosowania, który zostałby zdeponowany na koncie użytkownika. Ten token prawdopodobnie miałby również limit czasowy, w którym mógłby zostać użyty do głosowania, po czym spłonąłby się za pomocą inteligentnego kontraktu lub stałby się bezużyteczny.

Oddanie głosu na blockchain wiązałoby się z wysłaniem tokena do głosowania (karty do głosowania) na określony adres. Wyborcy wiedzieliby, który adres odpowiada któremu kandydatowi lub któremu referendum. Wysłanie tokena na ten adres oznaczałoby głosowanie.

Technicznie brzmi to dość prosto. Głosowanie zostaje zarejestrowane w łańcuchu bloków, gdzie jest niezmienne, weryfikowalne i przejrzyste. Z łatwością możemy policzyć głosy, aby wyłonić zwycięzcę wyborów. Ponadto możemy zbudować ładne interfejsy użytkownika, które automatyzują i ukrywają proces wysyłania tokena na określony adres. Zamiast tego wyborcy zobaczyliby prosty interfejs online, w którym mogliby wybrać kandydata lub propozycję i kliknąć przycisk Prześlij.

Weryfikacja tożsamości wyborcy

tożsamość

Jeśli to pierwsze wyjaśnienie brzmiało prosto i zastanawiasz się, dlaczego nie głosujemy jeszcze w sprawie łańcucha bloków, po prostu poczekaj. W rzeczywistości jest to o wiele bardziej skomplikowane. Jest wiele problemów, które najpierw wymagają rozwiązania.

Jedną z głównych kwestii jest weryfikacja tożsamości wyborców. Aby głosowanie w łańcuchu bloków zadziałało, potrzebujemy systemu, który uniemożliwia ludziom głosowanie więcej niż jeden raz lub głosowanie w wyborach, w których nie są obywatelami. To jest trudne w przypadku łańcucha bloków, ponieważ opiera się on na centralnym organie weryfikującym dokumenty dotyczące obywatelstwa lub miejsca zamieszkania.

Rozwiązanie blockchain prawdopodobnie polegałoby na przesłaniu skanów paszportu lub prawa jazdy. Następnie ta tożsamość może zostać połączona z urządzeniem mobilnym za pomocą hasła i uwierzytelniania dwuskładnikowego lub biometrii (np. Odcisku palca). Chodzi o to, aby zweryfikować, czy osoba, która złożyła dokumenty obywatelskie, to ta sama osoba, która aktywnie przebywa przy komputerze lub smartfonie w momencie głosowania.

Zachowanie anonimowości & tajne głosowanie

Jednak po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień do głosowania musimy oddzielić je od samej karty do głosowania. Co ważne, jednym z kluczowych elementów demokracji jest tajne głosowanie. Nikt nie powinien wiedzieć, jak głosowałeś, więc nie może w żaden sposób wpływać na Twój głos.

W przypadku głosowania w technologii blockchain informacje, które są rejestrowane w łańcuchu bloków, nie powinny zawierać informacji umożliwiających identyfikację. Oznacza to, że informacje o nadawcy tokena do głosowania muszą być ukryte. Można to osiągnąć na różne sposoby, w tym dowody wiedzy zerowej, transakcje pierścieniowe lub różne metody szyfrowania. Każdy ma swoje zalety, wady i wyzwania techniczne. Prawdziwa anonimowość w tym samym czasie, co zweryfikowana tożsamość to duże wyzwanie związane z głosowaniem w technologii blockchain.

Eksperci ds. Cyberbezpieczeństwa ogólnie zgadzają się, że łańcuchów bloków nie da się zhakować (przy odpowiednim rozmiarze sieci i algorytmie konsensusu). Dowody logiczne i statystyki wskazują, że coraz mniej prawdopodobne jest, aby blokada została naruszona, gdy sieć to potwierdzi. Jednak anonimowość potrzebna do głosowania jest trudniejsza do zabezpieczenia i mieć pewność, że nie zostanie naruszona.

Możliwe konsekwencje

Głosowanie w technologii Blockchain ma ogromne konsekwencje, jeśli zyska na popularności i użyteczności dla ogółu społeczeństwa. Może zasadniczo zmienić sposób funkcjonowania demokracji.

1. Większa przejrzystość procesu głosowania

Największą zaletą głosowania w technologii blockchain jest zwiększona przejrzystość. Teraz, kiedy już oddałeś swój głos, tak naprawdę nie wiesz, co się z nim stało. Ufasz pracownikom ankiety, że policzą to poprawnie. Nie ma jednak możliwości upewnienia się, że Twój głos się liczy.

Na blockchainie można by prześledzić swój głos i sprawdzić, czy trafił we właściwe miejsce. Nawet jeśli nie wiązałoby to twoich informacji, twój głos istniałby w łańcuchu bloków przez całą historię.

2. Mniejsza liczba oszustw & Oprawa wyborcza

Efektem ubocznym zwiększonej przejrzystości jest ograniczenie oszustw. Trudniej jest oszukać system lub głosować w niewłaściwej jurysdykcji dzięki weryfikacji tożsamości blockchain. Co więcej, w krajach, w których dyktatorzy fałszują wybory, blockchain może przynieść prawdziwą demokrację. Oczywiście zainicjowanie systemu głosowania na blockchainie wymaga akceptacji obecnego rządu. Jednak z biegiem czasu blockchain może stać się międzynarodowym standardem głosowania, a społeczność światowa będzie opowiadać się za zarządzaniem blockchain we wszystkich krajach.

3. Codzienne głosowanie w czasie rzeczywistym

Jeśli blockchain sprawia, że ​​głosowanie jest przejrzyste, możemy śledzić i zliczać głosy w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że wybory mogą się odbyć w znacznie krótszym czasie. Ponadto, jeśli są cyfrowe, wymagają mniejszych inwestycji w infrastrukturę wyborczą. W rezultacie wybory mogłyby się odbyć z krótkim wyprzedzeniem, aby szybko głosować w sprawie referendum.

Może to całkowicie zmienić codzienne życie. Wyobraź sobie, że mógłbyś głosować w swoim telefonie na temat sposobu, w jaki ruch drogowy w Twoim mieście byłby dzisiaj kierowany lub czy podnieść podatki, aby zapłacić za nowy park w Twojej społeczności. Głosowanie może stać się wysoce ukierunkowane, nawet w zależności od okolicy. Częstsze głosowanie wiązałoby się z niewielkim kosztem i prawdopodobnie sprawiałoby, że głosowanie stało się codziennością.

4. Ład korporacyjny & Organizacje autonomiczne

Rządy nie są jedynymi instytucjami, które mogą skorzystać na głosowaniu w technologii blockchain. Pracownicy lub akcjonariusze również mogli głosować za inicjatywami w firmie. Można nawet wyobrazić sobie firmy bez właściciela, w których każda decyzja jest jawnym głosowaniem akcjonariuszy.

5. Zwiększone zaangażowanie wyborców

Dużą zaletą głosowania w technologii blockchain mogłoby być zwiększenie zaangażowania. Jeśli blockchain umożliwia cyfrowe głosowanie ze smartfona lub komputera, głosowanie staje się tak proste, jak zalogowanie się i oddanie karty do głosowania w zaledwie kilka minut. Prawdopodobnie spowodowałoby to drastyczny wzrost frekwencji wyborczej, prowadząc do bardziej bezpośredniej demokracji. Ewentualnie może to prowadzić do zmęczenia głosowaniem, kiedy wyborcy zdają sobie sprawę, że lubili wybierać przedstawicieli, aby martwić się o politykę wobec nich.

Wniosek

Głosowanie w Blockchain nadal nie jest idealne ani gotowe na czas największej oglądalności. Jednak prawdopodobnie będzie to ogromna zmiana w demokracji, gdy osiągnie legitymację. Łatwiejsze i bardziej przejrzyste głosowanie stworzy bardziej zaangażowany elektorat. Może również przypominać nam, dlaczego istnieją przedstawiciele, którzy myślą o polityce w pełnym wymiarze czasu i podejmują mądre decyzje w sprawach, których opinia publiczna może nie być w stanie w pełni zbadać..

Obecnie istnieje kilka organizacji badających możliwość głosowania na blockchain. Łatwiejsze głosowanie mogłoby oznaczać częstsze wybory przedstawicielskie lub trwające referenda w sprawie naszego przywództwa. Nawet to byłaby duża zmiana dla demokracji.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me