ICO stało się prawie nierozerwalnie związane z ideą startupu opartego na blockchain. Jest to teraz sposób na zdobycie kapitału dla zespołów programistycznych przekonanych, że są na kolejnym wielkim etapie. Sama wielkość ICO doprowadziła do mnożenia się nowych tokenów wchodzących na rynek i, prawie nieuchronnie, stale powiększające się cmentarzysko projektów które są teraz martwe z różnych powodów.

Sukces lub porażka ICO – co to jest tajny sos?

Dla indywidualnego inwestora, który nadal szuka kryptowalut jako sposobu na uzyskanie przyzwoitych zysków, ustalenie, czy projekt może się powieść, czy nie, może być prawie niemożliwe. To prawda, istnieje wiele praktycznych list kontrolnych, które mogą pomóc potencjalnym inwestorom w poruszaniu się po polu minowym w ocenie długoterminowego potencjału białej księgi lub zespołu programistów.

Ale są też inne wskaźniki tego, czy startup blockchain prawdopodobnie odniesie sukces. Zamiast ufać liście kontrolnej, możemy również przyjrzeć się innemu modelowi pozyskiwania kapitału, który może również oferować atrakcyjny potencjał dla myślących przyszłościowo inwestorów.

Blockchain – i szersze rozproszone technologie księgi (DLT) – zyskują obecnie popularność w wielu sektorach przemysłu, w tym w bankowości, motoryzacji, lotnictwie i FMCG. Korporacje angażują się na wiele sposobów.

Niektórzy uczestniczą w konsorcjach branżowych, takich jak R3 (finansowe) lub MOBI (motoryzacja) pracować razem nad zintegrowanymi rozwiązaniami. Inni inwestują w zaufane firmy technologiczne, aby tworzyć systemy na zamówienie dla konkretnego rozwiązania; na przykład Walmart współpracuje z IBM nad rozwojem DLT do użytku w swoim łańcuchu dostaw.

Zasoby cyfrowe – rozwiązania DLT dla branży finansowej

Zasób cyfrowy jest jednym z takich przykładów firmy, która ugruntowała swoją pozycję lidera w dziedzinie tworzenia DLT dla sektora finansowego. Firma nigdy nie przeprowadziła ICO. Zamiast tego podążył bardziej tradycyjną ścieżką finansowania iz powodzeniem uzyskał wsparcie finansowe od JP Morgan i Citigroup, pozyskując ponad 110 milionów dolarów kapitału podwyższonego ryzyka.

Strona główna zasobów cyfrowych

Strona główna Digital Asset

Ponieważ Digital Asset jest wspierany przez venture capital, a jego platforma techniczna nie jest zbudowana na żadnym publicznym blockchainie, nie działa w ramach ekonomii tokenów, jak startupy blockchain, które przechodzą ICO. Zamiast tego Digital Asset stworzył własny rozproszony system księgi, znany jako platforma zasobów cyfrowych. Ta platforma łączy rozproszone księgi z uprawnieniami wraz z niestandardowym językiem do tworzenia inteligentnych kontraktów.

Księgi, które stanowią podstawę platformy, są oddzielone, co oznacza, że ​​użytkownicy mogą przeglądać tylko swoją określoną sekcję księgi, na podstawie swoich uprawnień. Chroni to dane na poziomie poufności niezbędnym do wdrożenia systemu w sektorze finansowym. Jednocześnie dziennik synchronizacji zapewnia integralność danych w całej księdze.

Język modelowania zasobów cyfrowych (DAML) to specyficzny dla domeny język programowania używany przez platformę. Został zaprojektowany, aby umożliwić programistom programowanie przewidywalnych zachowań i analizowanie wszelkich możliwych wyników. Umożliwia to tworzenie inteligentnych kontraktów, które służą do automatyzacji i standaryzacji wielu złożonych umów ustawowych i działań pojednawczych w dzisiejszym sektorze finansowym..

Czym to się różni od Ethereum?

Niestandardowy DLT, taki jak używany przez Digital Asset, kontrastuje z publicznym ekosystemem blockchain, takim jak Ethereum. Blockchain Ethereum jest otwarty, co oznacza, że ​​operatorzy węzłów mogą zobaczyć cały łańcuch bloków. Istnieją pewne obejścia istniejącego elementu poufności, ale nie w stopniu, który spełniałby wymagania korporacji i instytucji bankowych.

Publiczne łańcuchy bloków, takie jak Ethereum, umożliwiają tworzenie aplikacji w ogólnych językach programowania inteligentnych kontraktów. Języki ogólne zapewniają pełną elastyczność programowania, która może generować szeroki wachlarz ewentualności z jednej inteligentnej umowy. Stwarza to nieuniknione trudności w przewidywaniu i testowaniu każdej możliwej ewentualności.

Dlatego inteligentne kontrakty oparte na Ethereum, zakodowane w ogólnych językach programowania, mogą podlegać niezamierzonym konsekwencjom, których Digital Asset jest w stanie uniknąć, rozwijając inteligentne kontrakty w DAML.

Teraz niesławny przypadek włamania do DAO jest doskonałym przykładem niezamierzonych konsekwencji inteligentnego kontraktu opartego na Ethereum. Fundusze zostały wyprowadzone przez złośliwą stronę, która była w stanie wykorzystać nieodłączne słabości w podstawowym programowaniu inteligentnych kontraktów. Ten rodzaj włamania pokazuje luki, które są nieodłączne w Ethereum.

Dlaczego liczy się przewidywalność

Przewidywalność jest ważna, ponieważ korporacje muszą brać pod uwagę ryzyko związane z inwestycjami udziałowców, gdy wdrażają nowe technologie. Biorąc pod uwagę potencjalne szkody dla ceny akcji, firmy, co zrozumiałe, niechętnie korzystają z tej samej technologii księgi publicznej, która jest związana z hackowaniem, na przykład w przypadku The DAO.

Dlatego element przewidywalności DAML do programowania inteligentnych kontraktów może oznaczać, że oferta aktywów cyfrowych może mieć zastosowanie poza światem finansów i w innych sektorach w przyszłości..

Nie ma to umniejszać faktu, że Ethereum i inne publiczne łańcuchy bloków oferują wiele korzyści zarówno dla programistów blockchain, jak i społeczności inwestorów kryptowalut. Jednak świat korporacji ma wiele uzasadnionych obaw związanych z używaniem publicznych łańcuchów bloków w ich obecnym stanie.

W świecie finansów poufność jest jednym z najbardziej rygorystycznych wymagań, a dane transakcyjne na publicznym łańcuchu bloków są z definicji publiczne. Ponadto niska prędkość transakcji i mnożenie się głośnych hacków oznaczają również, że publiczne łańcuchy bloków nie nadają się do wszystkich celów, w sektorze finansowym i innych..

Banki

Firmy finansowe, takie jak banki, nie chcą ryzykować korzystania z publicznych łańcuchów bloków

Zrozumiałe jest, że korporacje muszą zapewnić, że wdrożenie każdej nowej technologii stworzy wartość, co oznacza, że ​​musi ona przyczynić się do wzrostu ceny akcji, a tym samym zwrotu z inwestycji dla akcjonariuszy. Ryzyko, że coś pójdzie nie tak, wystraszy rynki i przyniesie odwrotny skutek.

Dlaczego prywatne inwestycje są ważne dla Blockchain

Digital Asset jest firmą prywatną, co oznacza, że ​​inwestorzy indywidualni nie mogą się w nią zaangażować, chyba że firma przejdzie w przyszłości pierwszą ofertę publiczną (IPO).

Więc co wtedy? Jeśli nie możesz kupić akcji lub tokenów zasobów cyfrowych, po co się przejmować? Chodzi o to, że można się czegoś z tego nauczyć w kontekście setek nowych start-upów blockchain uruchamianych i upadających każdego miesiąca już teraz.

Weź pod uwagę, że sektor finansowy jest zależny od pośredników na każdym etapie, nawet najprostszych transakcji. Brokerzy, prawnicy i inni pośrednicy łączą system w celu zapewnienia, że ​​przy wystarczającej liczbie zaangażowanych stron zaufanie zostanie zbudowane. Jednak instytucje finansowe, takie jak te inwestujące w aktywa cyfrowe, rozumieją, że ten system jest skomplikowany i wymaga wielu przekazań dla każdej transakcji.

System nie jest tak trudny z założenia; ewoluował, częściowo w oparciu o efekty zewnętrzne, takie jak światowy kryzys finansowy z 2008 r. Ale sama branża dostrzega potrzebę rozwoju. Dostrzega długoterminowy potencjał DLT, aby to osiągnąć. Rdzeniem pierwotnej zasady blockchain było stworzenie systemu, który służy do bezpośredniego łączenia dwóch stron i zastąpienia potrzeby pośrednika w budowaniu zaufania w transakcjach, które obejmują wymianę wartości.

Digital Asset wykorzystuje te podstawowe zasady i opracowuje je w niestandardowym rozwiązaniu dla sektora finansowego. Obiecuje przyspieszyć czasy handlu, zautomatyzować wiele umów prawnych dotyczących handlu i zapewnić prawny wymóg poufności poprzez oddzielenie rejestrów, na które zezwolono..

Księgi prywatne jako katalizator adopcji

Tutaj zaczyna się interesować fundamentalna kwestia przyjęcia blockchaina. Puryści Blockchain mają tendencję do wyśmiewania idei zdecentralizowanych technologii rejestrów, które są przyjmowane przez duże firmy. Uczynienie zdecentralizowanych ksiąg rachunkami prywatnymi lub posiadającymi zezwolenie również jest sprzeczne z nieodłącznymi zasadami otwartej sieci konsensusu, która jest nadrzędna wobec potrzeby zaufania. W końcu, jeśli sieć konsensusu jest zamknięta dla określonej grupy, po co oni w ogóle muszą się decentralizować?

Cóż, świat, nawet zamknięte sieci między instytucjami finansowymi i korporacjami, nadal nie działa na zasadzie zaufania peer-to-peer. Działa na tych pośredników. I pobierają opłaty. Obniżenie opłat zmniejsza koszty, a tym samym zwiększa potencjalny zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy, co przyciąga więcej pieniędzy i inwestycji do danej spółki.

Tak więc prywatne łańcuchy bloków mają wartość i mogą ostatecznie stać się katalizatorem powszechnego przyjęcia zdecentralizowanych technologii, bez względu na to, czy podoba się to purystom blockchaina. Jeśli porównamy tę ewolucję do ewolucji internetu, nikt nie myśli w dzisiejszych czasach o firmach wykorzystujących zamknięte intranety i sieci prywatne do prowadzenia interesów..

Firmy, które nie zadały sobie trudu, aby nadążyć za technologiami internetowymi, już dawno zbankrutowały, zabierając ze sobą inwestycje akcjonariuszy. Niemniej jednak przyjęcie przez firmy technologii internetowych nie zmieniło faktu, że sama sieć WWW pozostaje systemem otwartym, w którym każdy może uczestniczyć.

Dlaczego inwestorzy kryptowalut powinni zwracać uwagę na przyjęcie DLT

Zasoby cyfrowe przyciągają uwagę i kapitał inwestycyjny niektórych z najbardziej znanych instytucji bankowych na świecie. Instytucje te wierzą w siłę technologii rozproszonych rejestrów, która może wprowadzać innowacyjne zmiany w sektorze, w przeciwnym razie nie zainwestowałyby. To przekonanie pojawia się, ponieważ używanie DLT w sektorze finansowym ma prawdziwy, długoterminowy, zmieniający branżę potencjał.

To, co robi dobrze Digital Asset, polega na wykorzystaniu podstawowej funkcjonalności DLT do rozwiązania istniejącego problemu. To nie jest budowanie rozwiązania problemu, który nie istnieje, ani też firma nie stara się szybko zarobić na szybkich zwrotach.

To długa gra, której wynik doprowadzi do automatyzacji i zwiększy zaufanie między stronami. To z kolei przyspieszy transakcje i zwiększy rentowność graczy z sektora finansowego. Ostatecznie rentowność zwiększa zwrot z inwestycji dla akcjonariuszy.

Rentowność to ten sam powód, dla którego Walmart i IBM podjęły współpracę w ramach inicjatywy wykorzystania możliwości cyfrowego śledzenia technologii blockchain w łańcuchu dostaw Walmart. Jeśli Walmart może zmniejszyć liczbę utraconych produktów, zapewnia to wiele korzyści.

Firma uważa, że ​​może zwiększyć zyski z mniej utraconych produktów i zmniejszyć wydatki na próby śledzenia i śledzenia produktu w łańcuchu dostaw. Cyfrowe śledzenie oparte na blockchain zmniejszy również ryzyko, że zepsute produkty mogą dostać się na półki i do domów konsumentów. Zmniejszone ryzyko powoduje również wzrost cen akcji, dając rynkowi pewność, że firma jest zrównoważonym zakładem inwestycyjnym.

Nowe rozwiązania, a nie nowe problemy

Wiele start-upów blockchain próbuje dziś zbudować zupełnie nowe rynki, wykorzystując blockchain jako podstawę. Jest to znacząca część powodu, dla którego tak wiele startupów blockchain może zawieść i zawodzi. Oceniając możliwości inwestowania w następne duże ICO, warto przyjrzeć się, dokąd już idą duże pieniądze.

Rozwiązania opracowywane dla DLT w dużych firmach nie są dostarczane z publicznymi białymi księgami i ofertą natychmiastowego zwrotu z tokenów. Nie oznacza to jednak, że nie mogą one stać się planem dla doświadczonych inwestorów, którzy oceniają nadchodzące ICO i potencjał długoterminowych nagród.

Patrząc szerzej, mogłoby to również stanowić sposób oceny innych długoterminowych możliwości inwestycyjnych. Zamiast inwestować pieniądze w firmę oferującą rozwiązanie blockchain, zacznij się zastanawiać, które firmy wdrażają DLT; czy jest szansa, że ​​w rezultacie ceny akcji wzrosną?

Inteligentne inwestowanie

Przyjęcie tego szerokiego punktu widzenia to sposób, w jaki odnoszący sukcesy inwestorzy zarabiają pieniądze. Nie gonią za szybkimi zwrotami opartymi na błyszczącym białym papierze.

Sroka

Sroka lubi błyszczące rzeczy. Nie bądź sroką. (Zdjęcie: BBC)

Najbardziej doświadczeni inwestorzy patrzą na świat, poświęć trochę czasu, aby dowiedzieć się, co ma wpływ na rynki i wykorzystaj tę wiedzę, aby dokonać wnikliwej oceny przyszłego potencjału zmian.

Ci, którzy pomyślnie przeszli przez boom internetowy, rozumieli to, a ci, którzy osiągną największe zyski z inwestowania w blockchain i DLT, prawdopodobnie nie będą się różnić..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me