Blockchain jest reklamowany jako rozwiązanie problemów, począwszy od leczenie raka do legitymizacji czarny rynek w amerykańskim systemie więziennictwa. Podczas gdy niektóre przypadki użycia są zdecydowanie bardziej wątłe niż inne, obecnie istnieje wiele wiary w rozwiązania oparte na technologii blockchain w zakresie zmiany klimatu. Ale czy jest to uzasadnione?

Problem zmian klimatu staje się coraz gorszy

W październiku ubiegłego roku ONZ wydało swoje najsurowsze ostrzeżenie na temat zmian klimatycznych. Pozostało nam tylko dwanaście lat na ograniczenie globalnego ocieplenia do maksymalnie 1,5 C (2,7 F) w porównaniu do poziomów sprzed epoki przemysłowej. Nawet o pół stopnia więcej przyniesie znacznie większe ryzyko ekstremalnych upałów, suszy i powodzi. Ponadto szkoda spowodowana zmianami klimatycznymi jest oczekuje się, że wypędzi ponad 143 mln ludzi przez następne trzy dekady, którzy będą zmuszeni uciekać ze swoich domów, aby uciec od problemów związanych z klimatem.

Porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatycznych ma na celu ograniczenie wzrostu do mniej niż 2 ° C. Dlatego osiągnięcie wzrostu o 1,5 ° C jest ambitnym końcem obecnego zobowiązania. Porozumienie paryskie wymaga od każdego kraju określenia własnego wkładu w wysiłki na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych. Wkład każdego kraju nazywany jest wkładem ustalanym na szczeblu krajowym (NDC). Każdy naród musi z czasem zadbać o to, by jego cele stawały się coraz ambitniejsze.

Należy zauważyć, że porozumienie paryskie nie jest prawnie wiążące, a każdy kraj uczestniczy w nim na zasadzie konsensusu. Jeśli kraje zaczną odchodzić, porozumienie może się rozpaść i pozostawić świat bez rozwiązania problemu rosnących globalnych temperatur.

Czy Blockchain może pomóc?

Pomiary i śledzenie to podstawowe wyzwania w walce ze zmianą klimatu. Nie dotyczy to tylko poziomu makro niezbędnego do zweryfikowania postępów narodów w wysiłkach na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla. Biznes i ludzie również muszą uczestniczyć. Cytując eksperta ds. Zarządzania, Petera Druckera: „Co podlega pomiarom, tym zarządza się”.

Blockchain umożliwia ustalenie jednego punktu prawdy między podmiotami poprzez zastosowanie metod konsensusu. Aktywa świata rzeczywistego mogą zostać tokenizowane w łańcuchu bloków, w tym kredyty węglowe lub zielona energia. Aktywa te są zbywalne, tworząc wartość i zachęcając do podejmowania wysiłków na rzecz zmiany klimatu w państwach i przedsiębiorstwach.

W styczniu 2018 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosił tworzenie Koalicja Łańcucha Klimatycznego. W ogłoszeniu nakreślono misję grupy polegającą na „pogłębianiu współpracy między członkami pracującymi nad zagadnieniami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz w poprawianiu integralności środowiskowej i wyników zastosowań DLT w zakresie klimatu”. Koalicja liczy obecnie ponad stu członków, w tym organizacje pozarządowe, firmy konsultingowe oraz różne firmy i stowarzyszenia blockchain.

Grupy Blockchain ds. Zmian klimatu

Biorąc pod uwagę wysiłki ONZ, wydaje się nieuniknione, że blockchain ma do odegrania rolę w przyszłości zarządzania zmianami klimatycznymi. Jednak inicjatywa ONZ nie jest jedyna. Kilka innych grup i projektów opartych na technologii blockchain pracuje nad dalszym wysiłkiem. Oto tylko kilka.

Blockchain Climate Institute

Plik Blockchain Climate Institute to międzynarodowa organizacja non-profit prowadzona przez wolontariuszy. Działa jako think-tank, a także grupa popierająca inicjatywy związane ze zmianą klimatu w technologii blockchain. Misją Instytutu jest „podniesienie świadomości międzynarodowej społeczności zajmującej się polityką przeciwdziałania zmianie klimatu na temat ogromnego potencjału technologii Blockchain w zakresie znacznego wzmocnienia działań klimatycznych”.

Ma na celu osiągnięcie tej misji w trzech obszarach:

  • Rozwiązanie problemu przepływów finansowych związanych ze zmianą klimatu, a mianowicie pomoc w wypełnieniu luki w finansowaniu między inwestycjami potrzebnymi na zmianę klimatu a kwotą, którą kraje już zobowiązały się zapłacić zgodnie z porozumieniem paryskim
  • Zwiększenie przejrzystości finansowania działań klimatycznych
  • Pomoc krajom rozwijającym się w dostępie do finansowania klimatycznego

Blockchain Climate Institute

Strona internetowa Blockchain Climate Institute

W radzie doradczej Instytutu zasiada imponująca grupa ekspertów z sektorów zmian klimatycznych i technologii blockchain. Należą do nich były dyrektor ds.zmiany klimatu z Banku Światowego i były dyrektor generalny Canadian Blockchain Research Institute (organizacja zawodowa współzałożona przez Dona i Alexa Tapscotta).

Fundacja Blockchain for Climate

Plik Fundacja Blockchain for Climate ma jeden, jasny cel: umieścić porozumienie paryskie w łańcuchu bloków. To ambitny projekt, w którym każdy kraj dołącza do jednej księgi blockchain i w przejrzysty sposób rejestruje własne inwestycje i wkład w zmianę klimatu. Jeśli to się uda, będzie to wszechogarniający, niemal globalny rekord zmiany klimatu w technologii blockchain.

Oczywiście taka globalna księga byłaby potężnym narzędziem pomiaru wpływu inicjatyw związanych z klimatem i zarządzania nim. Jednak stanowiłoby to również imponującą demonstrację potencjału technologii blockchain używanej na stałe na arenie międzynarodowej.

Fundacja Blockchain for Climate

Strona internetowa Fundacji Blockchain for Climate

Fundacja Blockchain for Climate ma siedzibę w Kanadzie. W związku z tym zaczyna się od umieszczenia Canadian National Carbon Account na blockchainie. To sprawdzi się jako dowód słuszności koncepcji, pokazując innym krajom, co jest możliwe dzięki narzędziom blockchain do zmiany klimatu. Fundacja zwołuje również grupę roboczą przedstawicieli rządu, aby pomóc w kierowaniu i rozwijaniu narzędzia.

Climate Ledger Initiative

Plik Climate Ledger Initiative to kolejna grupa zajmująca się badaniami i rozwojem rozwiązań opartych na technologii blockchain w zakresie zmiany klimatu. Jego misją jest „przyspieszenie działań na rzecz klimatu zgodnie z porozumieniem klimatycznym z Paryża i celami zrównoważonego rozwoju (SDG) poprzez innowacje oparte na łańcuchu bloków, mające zastosowanie do łagodzenia zmiany klimatu, przystosowania się do niej i finansowania”.

Za inicjatywą stoi CleanTech21, fundacja zrównoważonego rozwoju z siedzibą w Zurychu. Rządy Szwajcarii i Liechtensteinu zapewniają finansowanie inicjatywy Climate Ledger.

W grudniu ubiegłego roku Inicjatywa opublikował obszerny artykuł wyszczególniając różne sposoby, w jakie inicjatywy związane ze zmianą klimatu w ramach łańcucha bloków mogą pomóc w realizacji tego celu. Obejmowały one wykorzystanie technologii blockchain w wycenie i opodatkowaniu emisji dwutlenku węgla, a także finansowanie społecznościowe oparte na tokenach w inicjatywach związanych ze zmianą klimatu. Innym przykładem jest blockchain w rozwoju energii odnawialnej.

Wniosek

Podobnie jak sama technologia, inicjatywy związane ze zmianą klimatu oparte na łańcuchu bloków są wciąż w powijakach. Fakt, że istnieje wiele grup badawczych i think-tanków, jest tego odzwierciedleniem. Na tym wczesnym etapie wielu z nich pracuje osobno, ale w kierunku tych samych celów.

W miarę dojrzewania blockchain, a rządy i przedsiębiorstwa zyskują zaufanie do nowej technologii, jest prawdopodobne, że wiele z tych odmiennych grup skonsoliduje się w szersze i potężniejsze inicjatywy. Kiedy to się stanie, zobaczymy prawdziwy potencjał wpływu blockchain na odwrócenie zmian klimatycznych.

Wyróżnione zdjęcie dzięki uprzejmości Pixabay

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me