Technologia Blockchain jest często nazywana „Internetem wartości”. Jeśli tak, to rozsądne jest, aby branża finansowa była jedną z największych firm korzystających z rozproszonych rejestrów. Digital Asset to firma zapewniająca elastyczna infrastruktura dla regulowanych instytucji finansowych do bezpiecznego udostępniania procesów i danych. Jest to jedna z pierwszych dużych firm, które zaczęły opracowywać produkty, które zintegrują blockchain z silnie regulowanymi światowymi rynkami finansowymi.

Obecny portfel projektów, partnerstwa i ogólna wizja mają przynieść głęboką zmianę w sposobie przeprowadzania transakcji finansowych i innych transakcji wielostronnych. Jest to bardzo potrzebne w branży, która wciąż odczuwa regulacyjne reperkusje światowego kryzysu z 2008 roku.

Obecny krajobraz w branży finansowej

Branża finansowa codziennie przetwarza transakcje warte biliony dolarów. Ewoluowała infrastruktura obsługująca ten wolumen transakcji – przepisy prawa, regulacje rynkowe, systemy komputerowe i bazy danych.

W różnych bazach danych jest duplikowanych ogromnych ilości danych, które służą budowaniu zaufania i odporności na przeprowadzane transakcje. Każda strona transakcji musi uzgodnić każdy wpis, co jest niezbędnym działaniem zapewniającym integralność zarejestrowanych danych. Pomyśl o podwójnej księgowości w skali globalnej.

Ponieważ obecna infrastruktura ewoluowała, aby obsłużyć duży wolumen transakcji z biegiem czasu, pojawiają się problemy. Jeśli nastąpi zmiana regulacyjna, taka jak te spowodowane globalnym kryzysem finansowym, systemy muszą zostać zaktualizowane, aby dostosować się do zmian.

Podobnie hakerzy wymuszają rozwój i aktualizacje protokołów bezpieczeństwa, co z kolei wymaga aktualizacji oprogramowania, które mogą być kosztowne i uciążliwe dla firm finansowych do zastosowania w starszych systemach.

Wprowadź zasoby cyfrowe

Zasoby cyfrowe dostrzegają potencjał, jaki technologie rozproszonych rejestrów (DLT) mogą wnieść do sektora finansowego. DLT zapewniają trwały zapis prawdy przechowywanej między wieloma stronami, dzięki czemu powielanie danych w różnych systemach kontrolowanych przez różne strony jest zbędne.

Logo zasobów cyfrowych

Zasób cyfrowy

DLT aktualizują się w czasie rzeczywistym, w przeciwieństwie do wielu obecnych systemów. Możliwości automatyzacji inteligentnych kontraktów zapewniają również ogromną wartość w sektorze finansowym, tworząc zautomatyzowany przepływ pracy w celu wymiany wartości, przy niezmiennym spełnieniu uzgodnionych warunków. Dlatego inteligentne kontrakty mogą pomóc w standaryzacji i automatyzacji wielu złożonych umów prawnych, które są obecnie powszechne w całej branży finansowej.

Digital Asset rozumie również, że istniejące łańcuchy bloków generalnie nie nadają się do celów branży finansowej. Wynika to z wielu ograniczeń prawnych i rynkowych nałożonych na firmy świadczące usługi finansowe. Wymogi prawne określają również, jakie informacje muszą być jawne, a które poufne. Bitcoin i Ethereum nie są skonfigurowane, aby spełniać te wymagania.

Obecne prędkości transakcji to kolejne ograniczenie. Żaden istniejący publiczny łańcuch bloków nie działa wystarczająco szybko, aby obsłużyć potrzebne wolumeny transakcji.

Wreszcie, wszelkie inteligentne kontrakty opracowane do użytku w sektorze finansowym muszą być wystarczająco testowalne i przewidywalne, aby zapewnić niezawodną gwarancję, że nie będą podlegać niezamierzonym konsekwencjom, które DAO doświadczony.

Platforma zasobów cyfrowych

Digital Asset opracował własną rozproszoną platformę księgową. Jego celem jest poruszenie kwestii opisanych powyżej, aby przynieść korzyści płynące z technologii rozproszonego rejestru w sektorze finansowym. Platforma oferuje elastyczną infrastrukturę, która zapewnia integralność i poufność danych. Dzięki tej elastyczności instytucje finansowe mają dostęp do dostosowanych narzędzi i procesów, co oznacza, że ​​mogą współpracować w sposób przejrzysty.

Sercem systemu są następujące kluczowe innowacje:

Dozwolone i segregowane księgi

Księgi, które są widoczne i edytowalne tylko przez osoby z uprawnieniami. Dodatkowo element segregacji oznacza, że ​​dane księgi są podzielone na części. Tylko uprawnieni uczestnicy mogą wyświetlać określoną sekcję, do której mają dostęp.

Wszystkie posegregowane części księgi mają wspólny globalny zestaw skrótów kryptograficznych, takich jak odciski palców. Te skróty są wyrównane, aby zapewnić dokładność wszystkich danych księgi. Pozostaje spójny dla wszystkich uczestników, niezależnie od tego, co mogą wyświetlać lub edytować.

Księga zawiera dwa składniki:

  1. Prywatny sklep z umowami: Zawiera szczegóły wszystkich kontraktów i transakcji dla tego konkretnego uczestnika lub organizacji.
  2. Dziennik globalnej synchronizacji: Dzięki temu każdy wyodrębniony składnik księgi jest aktualizowany i spójny dla wszystkich uczestników, niezależnie od ich praw do przeglądania. Służy do zapewnienia, że ​​ta sama transakcja nigdy nie zostanie zarejestrowana dwukrotnie. Powiadamia również o zmianach tych, którzy mają odpowiednie uprawnienia, aby o nich wiedzieć.

Warstwa logiki biznesowej

Warstwa logiki biznesowej działa na szczycie księgi głównej. Ta warstwa jest tworzona w niestandardowym języku programowania o nazwie Digital Asset Modeling Language (DAML). To jest język specyficzny dla domeny. Różni się od języka programowania ogólnego przeznaczenia, takiego jak te używane przy tworzeniu DApps dla Ethereum. Języki ogólnego przeznaczenia pozwalają zaprogramować każdą ewentualność, ale także pozwalają doświadczyć każdej ewentualności. Z kolei DAML umożliwia zaprogramowanie przewidywalnych zachowań i analizę wszystkich możliwych wyników danego scenariusza.

Korzystanie z DAML zapewnia regulowanym instytucjom finansowym bezpieczeństwo. Gwarantuje, że inteligentne kontrakty ustanowione na platformie zasobów cyfrowych będą odpowiednio odzwierciedlać rzeczywiste warunki. Obejmuje to zgodność z prawem i przepisami.

Zasoby cyfrowe – dotychczasowa historia

Zasoby cyfrowe to nie jest start-up typu blockchain w zwykłym znaczeniu tego słowa. Nie przeprowadził żadnego ICO. Według strony internetowej, firma pozyskała ponad 110 mln USD w postaci kapitału wysokiego ryzyka od głównych inwestorów, w tym Citi, JP Morgan Chase i ABN Amro.

Dyrektorem generalnym Digital Asset jest Blythe Masters, były dyrektor wykonawczy w JP Morgan. Oprócz funkcji CEO Masters jest również przewodniczącą Rady Zarządzającej projektu Hyperledger.

Blythe Masters - CEO Digital Asset Holdings

Blythe Masters – CEO Digital Asset

Firma pracuje obecnie nad głośnymi projektami dotyczącymi sposobu przeprowadzania i rejestrowania transakcji finansowych przez giełdy. Australijska Giełda Papierów Wartościowych ogłosił że w 2020 r. zacznie działać z handlem rozproszonym w oparciu o księgi rachunkowe w oparciu o platformę zasobów cyfrowych.

Szwajcarska giełda SIX ogłosił również wykorzysta platformę aktywów cyfrowych do rozwiązania obejmującego cały cykl życia obligacji od emisji do rozliczenia.

Możesz obejrzeć Blythe Masters omawiające współpracę między Digital Asset i Hyperledger w poniższym filmie.

Wysokie oczekiwania na 2018 rok

Zasoby cyfrowe są prezentowane w Lista WSJ 25 najlepszych firm technologicznych do obejrzenia w 2018 roku. Lista obejmuje firmy, które według WSJ pojawią się w swoich dziedzinach jako liderzy, w oparciu o takie czynniki, jak inwestycje, doświadczenie założycieli i wzrost. Jeśli świat finansów przechodzi ogromną zmianę wraz z pojawieniem się technologii blockchain i kryptowalut, wówczas aktywa cyfrowe wydają się być na czele statku.

Należy pamiętać, że wszystkie informacje zawarte w tym artykule opierają się na aktualnych badaniach, w tym na stronie korporacyjnej zasobów cyfrowych. Stan na czerwiec 2018.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me