„Korupcja, defraudacja, oszustwa – to wszystko cechy, które istnieją wszędzie. Niestety, tak właśnie funkcjonuje natura ludzka, czy nam się to podoba, czy nie. Skuteczne gospodarki ograniczają ją do minimum. Nikt nigdy nie wyeliminował żadnej z tych rzeczy ”.

-Alan Greenspan, były prezes Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych.

“…do teraz.”

-Blockchain

Po raz pierwszy w historii możemy znaleźć realne rozwiązanie problemu szerzącej się politycznej i gospodarczej korupcji na świecie.

Blockchain nie tylko zapewnia techniczne rozwiązanie wielu wieloaspektowych problemów świata, ale także aktywuje potężną, ale stosunkowo nieaktywną społeczność innowatorów społecznych.

Oczekuje się, że niezliczone branże, od zarządzania łańcuchem dostaw do własności dzieł sztuki, otrzymają dodatkowe okablowanie w celu wyeliminowania nieefektywności oraz zwiększenia przejrzystości i decentralizacji.

Jednak jeśli chodzi o politykę i systematyczną korupcję, nie jest to tak proste, jak zastąpienie ludzi matematyką. To coś głębszego niż obalenie skorumpowanych przywódców politycznych i zastąpienie ich bardziej przychylnymi przywódcami o równej ludzkiej skłonności do korupcji. To bardziej skomplikowane niż wymyślenie uniwersalnego rozwiązania blockchain typu „plug-and-play”, z którego krypto-terowcy się ślinią.

kultura korupcji

Misją jest przeszukanie społeczno-politycznego kuwety dla kotów i zidentyfikowanie zmiennych problemowych, które można na dobre poprawić za pomocą blockchain i kryptowaluty.

Dołącz do nas w przygodzie, aby dowiedzieć się, jak blockchain i kryptowaluta mogą walczyć z globalną korupcją dzięki spostrzeżeniom ekspertów pracujących nad projektami opartymi na łańcuchu bloków, które koncentrują się na prywatności finansowej, danych handlowych i inflacji. Mamy Roba Viglione z ZenCash, Yoni Cohen z Novo Protocol i Eiland Grover z Kowala.

  • Rob Viglione jest współzałożycielem ZenCash, kryptowaluta skoncentrowana na prywatności, która pozwala każdemu na świecie zarabiać na obstawianiu swoich monet w celu uruchomienia bezpiecznego węzła w sieci. Platforma prywatności obejmuje funkcje, takie jak wiadomości i multimedia.
  • Yoni Cohen jest prezesem i współzałożycielem Protokół Novo, oparty na blockchain rynek danych handlowych, którego celem jest zapewnienie wiarygodności biznesowej rozwijającym się gospodarkom, w których istniejąca infrastruktura danych biznesowych jest uszkodzona, nieefektywna lub nie istnieje.
  • Eiland Glover jest prezesem i współzałożycielem Kowala, pierwsza na świecie autonomicznie stabilizowana kryptowaluta. Uważa, że ​​podczas gdy waluty cyfrowe, takie jak bitcoin, zapewniają obywatelom Wenezueli niezrównaną wolność finansową, to bitcoin jest niezwykle wadliwym rozwiązaniem.

Globalne rozwiązanie globalnego problemu

Całkowity koszt korupcji na świecie wynosi od czterech do pięciu procent światowego PKB, prawie 2,6 bln USD, według Światowe Forum Ekonomiczne. Ujmując to z perspektywy, to tak, jakby cały roczny nominalny PKB Wielkiej Brytanii, piątej co do wielkości gospodarki świata, został całkowicie utracony w półświatku łapówek i podejrzanych negocjacji.

korupcja w Kenii

Skrzynka skarg na korupcję w Kenii (Flickr / watchsmart)

Kraje, które rozpaczliwie potrzebują wzrostu gospodarczego, takie jak Kenia, są największymi ofiarami wewnętrznej korupcji Kenia regularnie traci trzecia (prawie 6 miliardów dolarów) budżetu państwa do korupcji każdego roku.

Znaczna część globalnej korupcji ma miejsce bezpośrednio w gestii przywódców rządów, ale to, co dzieje się, gdy samo kierownictwo jest skorumpowane?

rzadowa korupcja

Nie brakuje przykładów do wyboru.

  • Ferdinand Marcos, Prezydent Filipin (1965-1986) sprzeniewierzył około 5 do 10 miliardów dolarów, przejmując duże prywatne przedsiębiorstwa, ściągając pomoc zagraniczną, tworząc monopole będące własnością państwa, a nawet bezpośrednio dokonując najazdów na skarb i inne rządowe instytucje finansowe.
  • Sani Abacha, Prezydent Nigerii (1993-1998), siódmy wojskowy szef państwa tego kraju, zdefraudował około 2 miliardów do 5 miliardów dolarów, jednocześnie w cudowny sposób redukując zadłużenie zewnętrzne z 36 miliardów do 27 miliardów dolarów i obniżając inflację z 54% do 8,5%.
  • Mohamed Suharto, Prezydent Indonezji (1967-1998) uderzył łącznie 15 do 35 miliardów dolarów defraudowanych dzięki całkowitej kontroli państwowych monopoli, kontraktów na dostawy i specjalnych ulg podatkowych dla firm należących do członków rodziny, bliskich przyjaciół i czwórki dzieci.

Korupcja w czasie rzeczywistym: Wenezuela

Spójrz na współczesny przykład Wenezuela, Światowy najbardziej niebezpieczny kraj dwa lata z rzędu. Gdy rząd Maduro rządzi, politycy na każdym szczeblu coraz bardziej oddalają się od państwa zagłodzony populacja, 90% z nich żyje w ubóstwie.

„Demonstranci ścierają się z siłami bezpieczeństwa zamieszek podczas demonstracji przeciwko prezydentowi Wenezueli Nicolasowi Maduro w Caracas, Wenezuela, 31 maja 2017 r.” REUTERS / Christian Veron / File Photo

Niektórzy Wenezuelczycy zwracają się ku alternatywom, takim jak wydobywanie kryptowalut, a nawet zabijanie smoków na Runescape aby sprzedać swoje łupy / złoto za dolary, aby walczyć z minimalną płacą w wysokości około 47 USD miesięcznie i zbliżającą się inflacją 13000 procent w 2018 roku.

„Waluta Wenezueli straciła 99,99% swojej wartości w ciągu ostatnich 5 lat. A jednak reżim Maduro został właśnie ponownie wybrany. Dlaczego?

Hiperinflacja ma miejsce, gdy rząd nie może opodatkować lub pożyczyć pieniędzy potrzebnych na pokrycie swoich wydatków. Zamiast tego drukuje pieniądze, co prowadzi do dewaluacji waluty i gwałtownie rosnących cen. Oszczędności znikają, a ludzie spieszą się, aby wpłacić pieniądze na aktywa trwałe i stabilną walutę obcą. Inwestycje poza granicami kraju zostają wstrzymane, podstawa podatkowa dalej spada, a spirala śmierci trwa. Kto zyskuje? Osoby, które jako pierwsze otrzymują nowo wydrukowane pieniądze.

Jak na ironię, hiperinflacja może na krótką metę wzmocnić autokrację, osłabiając całą populację, powodując emigrację wykwalifikowanych przeciwników politycznych i wzbogacając koterię autokratów. Oto aktualna historia w Wenezueli.

Niemniej hiperinflacja musi się skończyć, a najspokojniejszym sposobem osiągnięcia tego jest „dolaryzacja” gospodarki. Na przykład Ekwador powstrzymał własną spiralę inflacyjną, oficjalnie przyjmując dolara amerykańskiego jako walutę krajową po kryzysie gospodarczym w 1999 r. ”

– Eiland of Kowala

W obliczu upadku kraju Maduro poświęcił większość swojego czasu na ironiczne „antykorupcyjne” szaleństwo i umieszczanie na ich miejscu lojalistów. W maju 2018 roku Maduro wygrał kolejne sześć lat u władzy, uzyskując 68% głosów przy frekwencji wyborczej wynoszącej około 46,1% (spadek z 80% w 2013 roku).

Blockchain jest potężniejszy niż miecz

Blockchain można zastosować w różnych przypadkach użycia, które zajmują się korupcją w skali globalnej.

Natychmiastowe aplikacje wynikają z niezmienny (nie może być zmieniony przez nikogo, nawet u władzy), przezroczysty (każdy blok można sprawdzić aż do bloku genezy), i wydajne (mniej żonglowania procedurami między szybko zmieniającymi się reżimami) charakter technologii blockchain.

Same te trzy cechy dają początek możliwości odkażenia brudnych transakcji i procedur głosowania oraz wyeliminowania skorumpowanych pośredników zewnętrznych.

Poniższe komentarze pochodzą od ekspertów pracujących nad różnymi rozwiązaniami opartymi na blockchain, które mogą odegrać znaczącą rolę w zwalczaniu korupcji.

W jaki sposób blockchain i kryptowaluta mogą zapewnić wolność finansową obywatelom żyjącym w skorumpowanych reżimach?

Podstawowym elementem etosu kryptowalut jest dostarczanie „władzy ludziom”. Możliwość przenoszenia i utrzymywania całej waluty cyfrowej przypada na sieć ludzi na całym świecie i żaden pojedynczy podmiot centralny nie może jej zamknąć.

Cały łańcuch bloków Bitcoin ma około 161 GB, czyli nieco ponad połowę pamięci współczesnego iPhone’a. Jednak ten plik zawiera historię wszystkich transakcji kiedykolwiek dokonanych przy użyciu bitcoin, w tym adresy, których dotyczy.

Te same aspekty, które dają blockchainowi przewagę, można zastosować na różne sposoby, aby chronić obywateli żyjących w skorumpowanych reżimach.

„Dostawcy tożsamości oparte na Blockchain, rejestry korporacyjne i sieci kredytowe umożliwią firmom i osobom fizycznym uzyskać dostęp do kapitałów i rynków globalnych bez ujawniania swoich prywatnych informacji skorumpowanym lub brutalnym rządom.

Kryptowaluty mogą być używane jako plik magazyn wartości, a także sposób przeprowadzania transakcji, które są szczególnie użyteczne dla osób żyjących w skorumpowanych reżimach lub w krajach o niestabilnej narodowości ”.

-Yoni Cohen z Novo Protocol

Dla obywateli żyjących w krajach przechodzących załamanie gospodarcze zakotwiczenie ich środków do życia w szybko rosnącej walucie może być katastrofalne. Obywatele nie tylko zmagają się z codziennymi wydatkami, ale muszą zmierzyć się z bardzo niekorzystnymi kursami wymiany, jeśli zdecydują się przenieść do innego kraju (jeśli mają szczęście, że mają taką możliwość).

„Najbardziej oczywistą ofertą zabezpieczającą kryptowaluty jest natychmiastowa dywersyfikacja w stosunku do lokalnego systemu walutowego. Kiedy jesteś w upadającej gospodarce z upadającą walutą, każda alternatywa wyjścia jest dobra ”.

-Rob Viglione z ZenCash

Czy skorumpowane reżimy są w stanie zamknąć kryptowaluty w swoim kraju lub uzyskać do nich dostęp? Dlaczego lub dlaczego nie?

„Władza ma tendencję do korumpowania, a władza absolutna korumpuje absolutnie. Wielcy ludzie prawie zawsze są złymi ludźmi ”.

– John Dahlberg-Acton

Moc to ciężki narkotyk do kopnięcia.

Ludzie pracują przez całe życie, aby móc wpływać na świat, a bardzo niewielu jest gotowych porzucić go ze względu na uczciwość. Zdetronizowani dyktatorzy nie mają też skłonności do miłego losu po utracie kontroli. Wszelkie zagrożenia dla władzy są zwykle szybko i zdecydowanie rozwiązywane.

Rządowi, który mocno trzyma kraj i jego wojsko, jest dość łatwo wyciąć „zdrajców narodu”. Jednak blockchain jest inny. Nie ma centralnego agitatora politycznego do zamachu, ale zdecentralizowana sieć komputerów i węzłów na całym świecie.

Czy więc rozwiązania blockchain są rzeczywiście odporne na presję regulacyjną i wojskową??

Kryptowalut nie można wyłączyć, jednak użytkownicy mogą być prześladowani. Myślę, że jest to kwestia niedoceniana zarówno w naszej branży, jak i w rządach. Entuzjaści branży lubią wskazywać, że niemożliwe jest zamknięcie sieci rozproszonej, dlatego nasze produkty są odporne na cenzurę, podczas gdy rządy mają tendencję do nadmiernej pewności co do swoich organów regulacyjnych. Prawda jest taka, że ​​ludzkie cierpienie nie jest czymś, o co bezdusznie powinniśmy się ocierać ”.

– Rob z Zencash

„Tylko w ograniczonym zakresie. Rządy mogą współpracować z dostawcami usług internetowych, aby ograniczyć dostęp i użyteczność wirtualnych walut w danym regionie, jednak charakter decentralizacji sprawia, że ​​całkowite odcięcie dostępu jest szczególnie trudne ”.

-Yoni z Novo

Natychmiastowe zastosowania wynikają z niezmiennego (niemożliwego do zmiany przez nikogo, nawet u władzy), przejrzystego (każdy blok można sprawdzić aż do bloku genezy) i wydajnego (mniej żonglowania procedurami między szybko zmieniającymi się reżimami) natury technologii blockchain .

„Reżimy będą miały trudności z zamknięciem kryptowalut ze względu na zdecentralizowany charakter łańcucha bloków. Niemniej jednak rządy będą ciężko pracować, aby nie stracić silnej kontroli nad gospodarką.

Możemy spojrzeć na reakcje rządu na Internet i media społecznościowe, aby zrozumieć, jak może wyglądać sytuacja z kryptowalutą. Technologie te uwolniły informacje i pomogły obywatelom zorganizować kilka udanych protestów obalających reżim, jak zademonstrowano podczas arabskiej wiosny. Z drugiej strony Chiny, dzięki swojej „Wielkiej Zaporze Sieciowej”, pokazały, że kraj może sprawować znaczną kontrolę nad Internetem i mediami społecznościowymi.

Rządy będą również musiały zmierzyć się z faktem, że kryptowaluta i blockchain mogą również umożliwiać działalność przestępczą i terrorystyczną. Projekty związane z kryptowalutami, takie jak nasz, koncentrujące się na zwiększaniu wolności człowieka, muszą tworzyć skuteczne czynniki zniechęcające, aby zapobiegać nadużywaniu zdecentralizowanych sieci przez złych aktorów, oficjalnych lub nieoficjalnych.

– Eiland z Kowala

W jaki sposób Twój projekt może zapewnić pomoc / wsparcie potrzebującym obywatelom?

Cechą charakterystyczną skutecznego rozwiązania nie jest pomysł, ale jego wdrożenie.

Przeniesione białe księgi nie zamierzają kłaść jedzenia na stole ani powstrzymywać uciskanych ludzi przed skorumpowanym przywódcą.

Chociaż wdrażanie technologii blockchain w rozwiązaniach, które mogą potencjalnie wyeliminować lub zwalczyć korupcję, jest wciąż w fazie embrionalnej, istnieje kilka projektów, które opracowują i testują znaczące rozwiązania.

„Pierwszym krokiem jest zaprojektowanie wysokiej jakości produktów, które zwiększają możliwości jednostek, a nałożenie na nie silnego bezpieczeństwa i odrobiny prywatności to długa droga. Cała nasza sieć ma na celu ochronę użytkowników i upewnienie się, że ich prywatne dane nie zostaną ujawnione adwersarzom, którymi mogą być hakerzy, a nawet represyjne reżimy łamiące prawa człowieka. Wykraczając poza technologię, możemy i absolutnie powinniśmy zjednoczyć się jako społeczność, aby mówić przeciwko represjom i niepotrzebnemu cierpieniu ”.

– Rob z Zencash

billboard antykorupcyjny

„Novo umożliwia firmom omijanie źle funkcjonujących rządów, biur kredytowych, które nie służą im dobrze, oraz lokalnej korupcji poprzez udowodnienie rynkom globalnym, że mają wiarygodność i zdolność kredytową, której można zaufać jako klienci, dostawcy i pożyczkobiorcy na rynku globalnym.

– Yoni z Novo

Bułgarzy protestują przeciwko korupcji

Bułgarzy protestują w Sofii, Bułgaria 15 czerwca 2013 r. Zdjęcie za pośrednictwem Global Risk Insights EPA / STRINGER

Na przykład stabilna kryptowaluta Kowala tworzy, może zapewnić obywatelom stabilną, nieprzekupną formę płatności, która istnieje w łańcuchu bloków. Narzędzia takie jak nasza aplikacja portfelowa umożliwią tym obywatelom zapisywanie, przechowywanie, wysyłanie i zabezpieczanie pieniędzy w sposób, którego skorumpowany reżim nie może monitorować ani kontrolować. W efekcie, dzięki stabilnej kryptowalucie, obywatel może rozpocząć swój własny proces dolaryzacji, kiedy tylko zechce ”.

W tragicznej sytuacji, takiej jak w Wenezueli, Kowala i jej użytkownicy mogliby dzięki sile tłumu skoncentrować znaczną i terminową pomoc finansową dla najbardziej potrzebujących obywateli Wenezueli.

Nawet dla niektórych z najbiedniejszych obywateli łańcuch bloków i narzędzia, takie jak nasza aplikacja portfela, tworzą koło ratunkowe, ponownie łącząc ludzi z globalną gospodarką i jej możliwościami. Obywatele w potrzebie mogliby uniknąć spustoszenia spowodowanego hiperinflacją, przechowując swoje pieniądze w stabilnej kryptowalucie i wykorzystując technologię do bezpiecznych transakcji z osobami z ich lokalnych społeczności i spoza niej ”.

– Eiland z Kowala

Końcowe przemyślenia

Chociaż korupcja może mieć katastrofalne skutki dla ludności cywilnej w krajach trzeciego świata, nadal stanowi poważny problem również dla zdrowych gospodarek. Aby wymienić kilka godnych uwagi przykładów z historii Ameryki:

  • Boss Tweed, notoryczny amerykański polityk, który poszedł do więzienia w 1873 roku za pierścień korupcyjny o wartości 1 miliarda dolarów.
  • Spiro Agnew, wiceprezes Richarda Nixona (co za dynamiczny duet!), Który jako gubernator stanu Maryland przyjął ponad 100 000 dolarów łapówek.
  • Enron, którego oszustwa księgowe i późniejsze bankructwo w 2001 roku wyniosły 74 miliardy dolarów.
  • Kryzys finansowy z 2008 r., W którym osoby odpowiedzialne za kryzys, który kosztował Amerykę 12,8 biliona dolarów, otrzymały ratunek zamiast wyroków więzienia (tylko jeden bankier poszedł do więzienia).

rzadowa korupcja

„The Bosses of the Senate” Josepha Kepplera Pucka około 1889 roku

Wracając do słów mądrości a la Greenspan, „gospodarki odnoszące sukcesy ograniczają do minimum [korupcję, sprzeniewierzenie, oszustwa].”

Oczywiście, powszechna korupcja i upadające gospodarki są ze sobą ściśle powiązane, ale założenie, że biedne gospodarki tworzą korupcję, jest niedbalstwem. Gospodarki odnoszące sukcesy mogą być tak samo skorumpowane jak te upadające, po prostu funkcjonują.

„Korupcja” to nic innego jak zdrada władzy, oceniana na podstawie ogólnie uzgodnionego zestawu standardów. Zdrada dzieje się w ciemności lub przez zasłonę zaaranżowanych zasłon dymnych. Gospodarka danego kraju niekoniecznie determinuje wielkość korupcji, ale zwykle określa, jak szkodliwe są jej skutki dla już zubożałej populacji.

Blockchain, pomijając wszystkie dziwaczne wrzaski, to zasadniczo technologia, która maksymalizuje przejrzystość i wydajność – dwa główne składniki, które zwykle znikają ze skorumpowanych reżimów.

Niezależnie od tego, czy chodzi o demokrację, czy o autorytary, istnieje korupcja.

Gospodarki odnoszące sukcesy mogą być tak samo skorumpowane jak te upadające, po prostu funkcjonują. Gospodarka danego kraju niekoniecznie determinuje wielkość korupcji, ale zwykle decyduje o tym, jak szkodliwe są jej skutki dla już zubożałej populacji.

Blockchain nie jest panaceum. To tylko cyfrowy strażnik korupcji.

Projekty oparte na Blockchain mogą pomóc w przedstawieniu rozwiązania problemu korupcji na świecie, ale globalna społeczność będzie musiała wspierać przyjęcie i egzekwowanie ich wdrożenia.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me